หน้าหลัก 28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

0 / 0
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก เล่มนี้ รวบรวมเรื่องราวข้อมูลของผู้คนที่เป็น สุดยอดนักธุรกิจและนักคิดที่สร้างสรรค์ผลงานความสำเร็จแบบพลิกโลกจำนวน 28 คน มาไว้ในหนังสือเล่มนี้คุณจะได้รู้จักอัจฉริยะทั้ง 28 คนนี้จากเรื่องราวชีวิตและผลงานการสร้างสรรค์ ที่พลิกโลกของพวกเขา
ปี:
2012
สำนักพิมพ์:
Nation Books
ภาษา:
thai
จำนวนหน้า:
248 / 250
ISBN 10:
6165152589
ISBN 13:
9786165152587
ไฟล์:
PDF, 6.37 MB
ดาวน์โหลด (pdf, 6.37 MB)

คุณอาจสนใจ Powered by Rec2Me

 

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
คุณเขียนบทวิจารณ์หนังสือ และแบ่งปันประสบการณ์ของคุณได้ ผู้อ่านคนอื่น ๆ มักจะสนใจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหนังสือที่คุณอ่าน ไม่ว่าคุณจะชอบหนังสือเล่มนี้หรือไม่ก็ตาม หากคุณให้ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและมีรายละเอียดแล้ว ผู้คนจะได้พบกับหนังสือเล่มใหม่ที่เหมาะสมกับพวกเขา
1

青少年發展與輔導精要

ปี:
2014
ภาษา:
chinese
ไฟล์:
PDF, 20.81 MB
0 / 0
2

คิดแบบผู้นํา ทําแบบเศรษฐี

ปี:
2013
ภาษา:
thai
ไฟล์:
PDF, 4.15 MB
0 / 0
28 Business Thinkers Who Changed the World
28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

ไรเมอร์ ริกบี : เขียน
รุ่งกานต์ รุจิวรางกุล : แปล
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-515-258-7
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2555
Thai Language Translation copyright © 2012 by Nation International Edutainment Public Company Limited.
Copyright © Rhymer Rigby, 2011
All rights reserved
Published by arrangement with the original publisher, “Kogan Page Limited”
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
ริกบี, ไรเมอร์. 
28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก.
แปลมาจาก 28 Business Thinkers Who Changed the World. -- กรุงเทพฯ:  เนชั่นบุ๊คส์, 2555. 
248 หน้า.
1. บุคคลสำคัญ.  2. ชีวประวัติ.  I. รุ่งกานต์ รุจิวรางกุล, ผู้แปล.   II ชื่อเรื่อง. 
920 
ISBN 978-616-515-258-7
เจ้าของผู้พิมพ์โฆษณา
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท สุทธิชัย หยุ่น
รองประธานกรรมการบริษัท เกษรี กาญจนะวณิชย์
กรรมการผู้อำนวยการ ศิวะพร ชมสุวรรณ
บรรณาธิการบริหาร ดร. วงศ์สิริ สังขวาสี มิยาจิ
ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการ/บรรณาธิการเล่ม ฐิตกานต์ ธนาโอฬาร
ผู้ช่วยบรรณาธิการอาวุโส จิรายุทธ ประเจิดหล้า
ปก วรเทพ เสริมธนะพัฒกุล
รูปเล่ม สายจิตร์ ทองมี
กราฟิก กฤษณา แก้วประเสริฐ
พิสูจน์อักษร พรวิมล สุพัฒนกิจกุล
ประสานงานฝ่ายผลิต โชติอนันต์ จิตต์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สมศักดิ์ ใจขำ
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ฝ่ายการตลาด นันทวัน อรุณนิมิตกุล
ฝ่ายขาย ธนิดา พึ่งเจริญ หัสนัย จีบจอหอ วารุณี สุพรรณสาร ธีระยุทธ คำมอญ มนต์ศรัณย์ พลใหม่ จารุวรรณ นาคบำรุง
ภาคภูมิ ยินดี ฐาปนรัตน์ จันทร์นุ่ม สุกัลยาลักษณ์ อินทศร ภคพร เพชรดี
สำนักงาน เลขที่ 1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2338-3694-6 โทรสาร 0-2338-3986
www.nationbook.com, nationbook.tarad.com, www.twitter.com/Nation_Books, www.facebook.com/NationBooksFanPage
พิมพ์ที่ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 167/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 29.5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 0-2313-4405-6 โทรสาร 0-2313-4445
จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตรา; ด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9, www.se-ed.com

ราคา 235 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 โดย บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ห้ามลอกเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งการจัดเก็บ ถ่ายทอด ไม่ว่ารูปแบบหรือวิธีการใดๆ ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพ การบันทึก หรือวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากพบหนังสือมีปัญหาหน้าติด หน้าสลับ หน้าซ้ำ หรือหน้าหาย สามารถขอเปลี่ยนใหม่ได้จากร้านที่ท่านซื้อ หรือติดต่อสำนักพิมพ์ โทรศัพท์ 0-2338-3694-6

แด่
เหล่านักคิดผู้ยิ่งใหญ่
ผู้เปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาล

iv

คำนำสำนักพิมพ์
โลกนี้มีนักธุรกิจมากมาย และมีนักคิดไม่น้อย แต่หากตีกรอบเฉพาะนักธุรกิจ
ที่เป็นนักคิดด้วยจำนวนก็จะลดน้อยลงมาก และหากระบุว่าเป็นสุดยอดนักธุรกิจ
ที่เป็นนักคิดที่ประสบความสำเร็จระดับโลกและสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นในโลก
ได้ ก็แทบจะมีจำนวนให้นับตัวได้เพียงไม่กี่คน คุณนึกถึงชื่อไหนบ้าง
สตีฟ จ็อบส์ ศาสดาของเหล่าสาวก Apple
บิลล์ เกตส์ เจ้าพ่อ Microsoft
วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีเจ้าพ่อหุ้นแห่ง Berkshire Hathaway
เจฟฟ์ เบโซส์ ผู้สร้างตำนาน Amazon
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้อื้อฉาวแห่งโลก facebook
แจ็ค เวลช์ ผู้ปฏิวัติ จีอี
จอร์จ โซรอส พ่อมดแห่งโลกการเงิน
ฯลฯ
มีหนังสือมากมายที่เขียนถึงผู้คนเหล่านี้ ส่วนใหญ่กระจัดกระจายอยู่ในหนังสือ
หลายเล่ม บางเล่มเพียบไปด้วยข้อมูลและรายละเอียด ข้อดีคือผู้อ่านจะได้ข้อมูล
เชิงลึกที่รอบด้าน แต่ก็ต้องใช้เวลามากพอดูหากจะอ่านให้ครบทั้งหมด
หนังสือ 28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก เล่มนี้ รวบรวมเรื่องราวข้อมูลของผู้คนที่เป็น
สุดยอดนักธุรกิจและนักคิดที่สร้างสรรค์ผลงานความสำเร็จแบบพลิกโลกจำนวน
28 คน มาไว้ในหนังสือเล่มนี้

v

คุณจะได้รู้จักอัจฉริยะทั้ง 28 คนนี้จากเรื่องราวชีวิตและผลงานการสร้างสรรค์
ที่พลิกโลกของพวกเขา อีกด้านที่น่าสนใจคือ ความเป็นคนธรรมดาของคนเหล่านี้
คุณจะได้เห็นว่า เส้นทางชีวิตของสุดยอดคนเหล่านี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ไม่ได้ราบรื่นด้วยพรมแดงแห่งความสำเร็จ ทุกคนเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีบางมุม
ของชีวิตหดหู่และน่าเศร้า ผ่านความล้มเหลว และบางเรื่องราวก็น่าเจ็บปวด แต่
สิ่งหนึ่งที่เขาและเธอเหล่านี้มีเหมือนกันคือความมุ่งมั่น ท้อได้ แต่ไม่ยอมแพ้ จึง
สามารถสรรค์สร้างความสำเร็จแบบที่พลิกโลกได้ทั้งใบ
หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยภาษาที่อ่านง่าย จำนวนหน้าไม่มาก จึงอ่านจบได้ในเวลา
ไม่นาน และจะเลือกอ่านเรื่องของใครก่อนก็ได้
หวังว่าเรื่องราวของเขาและเธอเหล่านี้ อาจสร้างแรงบันดาลใจและเติมไฟฝัน
ให้ใครบางคนได้ออกเดินทางตามความฝันได้สำเร็จ
ด้วยความปรารถนาดี
เนชั่นบุ๊คส์

vi

จากผู้แปล
สุดยอดนักคิดคนแรกในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้คือ สตีฟ จ็อบส์ หลังจาก
แปลหนังสือเล่มนี้เสร็จไม่นาน ก็มีข่าวที่ทำให้โลกทั้งใบสั่นสะเทือน นั่นคือ
สตีฟ จ็อบส์ เสียชีวิต ทำเอาผู้แปลงงไปเหมือนกัน เพราะไม่เคยคิดว่าจ็อบส์
จะลาโลกไปแบบกะทันหัน อารมณ์เหมือนเห็นตัวเอกในหนังตายไปโดยที่ผู้กำกับ
ยังไมได้สั่งคัท แม้ในช่วงนั้นจะได้ยินข่าวเรื่องอาการป่วยของเขาเป็นระยะๆ แต่ก็
ยังรู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครที่ยังมีบทต้องเล่นต่อไป แต่เขากลับด่วนจากไปเสียก่อน
เช่นเดียวกับนักคิดอีกหลายคนที่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือเล่มนี้ ถึงแม้พวกเขา
บางคนจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้ว แต่ความสำเร็จ ความล้มเหลว ประสบการณ์
และผลงานของพวกเขาก็ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมาย บุคคลทั้ง
28 คนนี้ถือเป็นนักคิดและสุดยอดคนของแต่ละแวดวง เราอาจเคยได้ฟังเรื่องราว
ของพวกเขามามากมาย ในขณะที่ใครต่อใครต่างนับถือในความพิเศษและความ
สำเร็จของบุคคลเหล่านี้ ผู้แปลกลับรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจาก “ความธรรมดา”
ของคนเหล่านี้มากกว่า ความธรรมดาของบุคคลที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ทำให้เราเห็นว่า
พวกเขาก็เป็นคนปกติ ไม่ต่างจากเราหรือมนุษย์คนอื่นๆ อีกหลายพันล้านคน
บนโลก นั่นแปลว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนางสาวเป็ดหรือนายไก่ที่ไหน ก็สามารถทำ
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ต่างจากพวกเขาเหล่านี้
สำหรับผู้แปล การอ่านหนังสือเล่มนี้เปรียบได้กับการเดินทาง ได้พบเจอผู้คนซึ่ง
ต่างก็มีเรื่องราวชีวิตของตัวเอง เชื่อเถอะว่า แม้แต่คนที่ดูปกติธรรมดาที่สุดก็มัก

vii

จะมีเรื่องราวชีวิตที่ไม่ธรรมดา ผู้แปลรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ถ่ายทอด
เรื่องราวดีๆ เหล่านี้ออกมาเป็นภาษาไทย
หากมีข้อผิดพลาดใดในคำแปล ผู้แปลต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้
ขอบคุณทุกๆ อย่าง และทุกๆ คนที่มีส่วนทำให้มีหนังสือดีๆ เล่มนี้ออกมาสู่
สายตาชาวโลก
ขอบคุณทุกมิตรภาพดีๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
ขอให้สนุกกับการเดินทาง
รุ่งกานต์ รุจิวรางกุล

viii

สารบัญ
บทนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
		
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9
บทที่ 10
บทที่ 11
บทที่ 12
บทที่ 13
บทที่ 14
บทที่ 15
บทที่ 16
บทที่ 17

อะไรสร้างนักคิดทางธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่?
สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs)
ริชาร์ด แบรนสัน (Richard Branson)
วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett)
เจฟฟ์ เบโซส์ (Jeff Bezos)
คู่หูกูเกิล : เซอร์เกย์ บริน
และ แลร์รี เพจ (Sergey Brin and Larry Page)
เซอร์ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี (Sir Tim Berners-Lee)
อนิตา ร็อดดิค (Anita Roddick)
เรย์ คร็อค (Ray Kroc)
รูเพิร์ต เมอร์ด็อค (Rupert Murdoch)
ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker)
อิงวาร์ คัมพราด (Ingvar Kamprad)
โอปราห์ วินฟรีย์ (Oprah Winfrey)
แซม วอลตัน (Sam Walton)
แมรี เคย์ แอช (Mary Kay Ash)
บิลล์ เกตส์ (Bill Gates)
เดวิด โอกิลวี (David Ogilvy)
เม็ก วิทแมน (Meg Whitman)

1	
11
19
27
35
43
53
59
67
75
83
91
99	
107
117
125
135
143

ix

บทที่ 18
บทที่ 19
บทที่ 20
บทที่ 21
บทที่ 22
บทที่ 23
บทที่ 24
บทที่ 25
บทที่ 26
บทที่ 27
บทที่ 28

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg)
โฮเวิร์ด ชูลท์ซ (Howard Schultz)
แจ็ค เวลช์ (Jack Welch)
ไมเคิล เดลล์ (Michael Dell)
ทอม ปีเตอร์ส! (Tom Peters!)
ริคาร์โด เซมเลอร์ (Ricardo Semler)
เฮิร์บ เคลเลเฮอร์ (Herb Kelleher)
แอนดี โกรฟ (Andy Grove)
โรมัน อับราโมวิช (Roman Abramovich)
จอร์จ โซรอส (George Soros)
อากิโอะ โมริตะ (Akio Morita)

153
159
169
177
183
193
201
209
217
223
231

บทนำ
อะไรสร้างนักคิดทางธุรกิจ
ผู้ยิ่งใหญ่?

อั

นที่จริง “ความสามารถในการมองเห็นรอบด้าน” ซึ่งเป็นลักษณะอย่างหนึ่ง
ของรูเพิร์ต เมอร์ด็อค1 ก็เป็นคำตอบแรกที่ไม่เลวนักหรอกครับ แต่ในความ
เป็นจริง ยิ่งคุณพยายามหาคำตอบมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งพบว่า การหาคำตอบ
ว่าอะไรสร้างบุคคลผู้พลิกสถานการณ์นั้นก็เหมือนกับการพยายามตรึงเยลลีให้
ติดกับฝาผนังนั่นแหละครับ บางครั้งคุณก็อาจจะสามารถนิยามสิ่งที่คนเหล่านี้
ทำออกมาได้เป็นคำพูดเพียงประโยคเดียวหรือสั้นกว่า เช่น อิงวาร์ คัมพราด2 :
นำสไตล์มาสู่มวลชน, วอร์เรน บัฟเฟตต์3 : ลงทุนในสิ่งที่เขาเชื่อและเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้, อนิตา ร็อดดิค4 : ธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม, หรือ โฮเวิร์ด ชูลท์ซ5
: กาแฟตามนิยามของชีวิต และอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก
บางทีคนเหล่านี้อาจทำบางอย่างที่แปลกแหวกแนว หรือทำสิ่งที่น่าจะเห็นได้ชัด
แต่ก็ถูกมองข้ามไปจนกว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น จุดขายของ
แมรี เคย์ แอช6 คือ การที่เธอมอบโอกาสให้แก่ผู้หญิง ซึ่งที่อื่นไม่มีให้ บางครั้ง
คนเราก็ค้นพบวิธีการทำสิ่งเดิมๆ ในรูปแบบใหม่ๆ กูเกิลไม่ได้เป็นเสิร์ชเอ็นจิน
เวอร์ชันแรกในโลก แต่ก็ดีกว่าเสิร์ชเอ็นจินหลายเวอร์ชันที่ออกมาก่อนหน้า
มากมายนั ก บางครั ้ ง คนเราก็ ไม่ ได้ ส ร้ า งสรรค์ อ ะไรเป็ นคนแรกๆ เสมอไป 

เรย์ คร็อค7 ไม่ได้เป็นคนริเริ่มแนวคิดร้านแม็คโดนัลด์ขึ้นมาเป็นคนแรก และ

2

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

แม็คโดนัลด์ก็ไม่ใช่ร้านอาหารแบบหลายสาขาร้านแรกของเขา และเมื่อเปรียบ
เทียบกับเฮิร์สต์8 อย่างที่ผู้คนชอบเอาไปเทียบกัน แน่นอนว่ารูเพิร์ต เมอร์ด็อคก็คง
ไม่ใช่เจ้าพ่อสื่อคนแรกที่เล็งเห็นศักยภาพและอำนาจของธุรกิจสื่อแน่นอน
คุณจะตระหนักในที่สุดว่า แม้คุณจะสามารถรวบรวมคุณสมบัติต่างๆ ที่น่าจะ
ทำให้นักธุรกิจคนหนึ่งก้าวจากความสำเร็จธรรมดาๆ ไปสู่ความสำเร็จขั้นพลิกโฉม
วงการหรือเปลี่ยนโลกได้ออกมาเป็นหน้ากระดาษ ก็จะไม่มีองค์ประกอบวิเศษ
ใดๆ ในรายการเหล่านั้น บทวิจารณ์หนังสือชิ้นหนึ่ง เขียนโดย พี เจ โอ’รูค ในปี
1987 ได้กระทบกระแทกแดกดันไว้อย่างสนุกสนานว่า “คนพวกนี้ก็แค่ผู้จัดการ
วัยละอ่อนไร้ฝีมือ ทุกคนต่างก็หนีบหนังสือ Iacocca: A Biography9 ไว้ที่ซอกแขน
คนละเล่ม ความลับอยู่ในนั้นแหละ แม้แต่พวกงี่เง่าก็รู้ ถ้ารู้จักอ่านดีๆ พวกเขาก็
จะไขความลับได้” โอ’รูคดูถูกไออาคอคคาอย่างเปิดเผย ดังที่เขาได้พรรณนาถึง
ไออาคอคคาต่อจากนั้นอีกสองสามบรรทัดว่าเป็น “คนเจ้าเล่ห์ปากดี ที่เย่อหยิ่ง
คอยแต่กอบโกยผลประโยชน์จากคนอื่น” แต่เขาก็หยิบยกประเด็นสำคัญประเด็น
หนึ่งซึ่งมักถูกลืมมาให้คิดกัน นั่นคือ ส่วนใหญ่เคล็ดลับสู่ความสำเร็จนั้นมักจะ
ไม่มี หรือไม่เคล็ดลับที่ว่านั้นก็เห็นได้ชัดเสียจนไม่ใช่เคล็ดลับเลย
แน่นอนครับว่า รายชื่อพวกนี้เรากำหนดขึ้นมาได้ เหมือนอันดับร้อยเพลงฮิตติด
ชาร์ต หรือร้อยอันดับหนังหรือหนังสือดี นอกจากเจ้าประจำติดอันดับตลอดกาล
แล้ว คุณสามารถแย้งได้เสมอว่าควรจะเอาคนนี้ออก ควรจะเอาคนนั้นเข้า แล้วก็
จะมีกรณีของพวกที่เกือบหลุดโผเข้ามาเสียบแทน ในหนังสือเล่มนี้เราจะยึด
เกณฑ์ ง ่ า ยๆ คื อ คนคนนั้ นจะต้ อ งเป็ น ผู้ พ ลิ ก เกมที่ มี ส่ ว นสำคั ญ ในการ
เปลี่ยนโฉมวงการธุรกิจมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง และบางครั้งถึงขั้น
พลิกโลก
หลักเกณฑ์ที่เรายึดนี้อาจจะดูกว้างไปสักหน่อย ถึงขนาดต้องรวมเอาชายผู้หนึ่ง
ซึ่งดูเป็นพวกนักวิชาการจ๋าที่สุดเข้าไปด้วยนั่นคือ ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี ด้วยความที่

บทนำ

ชายผูน้ เ้ี ป็นผูท้ อ่ี ยูเ่ บือ้ งหลังโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (www) เราจึงพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า
เขาคือผู้ที่เปลี่ยนโฉมโลกธุรกิจและชีวิตของทุกคนบนโลกโดยแท้จริง แน่นอนครับ
ว่าการใช้เหตุผลทำนองนีก้ ม็ ขี อ้ จำกัดอยู่ ถ้าหลักเกณฑ์ของเรากว้างเกินไป เราอาจ
จะต้องรวมเอาทั้งนักการเมือง ศิลปิน และคนอื่นๆ เข้ามาด้วย แต่เบอร์เนอร์ส-ลี
มีชื่ออยู่ในโผรายชื่อของเรา เพราะเขาเป็นคนที่พลิกโฉมวงการธุรกิจโดยตรง แต่
การให้เหตุผลในลักษณะนี้อาจจริงน้อยลงในกรณีของอนิตา ร็อดดิค มีหลายคน
ที่สร้างอาณาจักรทางธุรกิจขนาดมหึมากว่าเธอหลายเท่า แต่ไม่ได้ประสบความ
สำเร็จเหนือคนอื่น แต่เธอเป็นคนแรกที่ผสมผสานธุรกิจและจริยธรรมไว้ด้วยกันใน
รูปแบบที่ดึงดูดความสนใจคนส่วนใหญ่ได้  และการกระทำดังกล่าวก็ส่งผลให้
เธอกลายเป็นผู้มีอิทธิพลต่อโลกมากที่สุดคนหนึ่งในแวดวงธุรกิจ 
รายชื่อที่เรารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ออกจะเน้นไปทางสหรัฐอเมริกาเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนัก เพราะศตวรรษที่ยี่สิบ – อันเป็นศตวรรษแห่ง
โลกธุรกิจสมัยใหม่ – ก็เป็นยุคทองของสหรัฐฯ อยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ
ในโลกธุรกิจ ตั้งแต่การเปลี่ยนจากระบบใช้เครื่องจักรแทนแรงงานมนุษย์ไป
เป็ นการกระจายงานจ้ า งผลิ ต สู ่ โลกดอทคอม และวิ ก ฤตการณ์ ท างการเงิ น
ครั้งใหญ่ ล้วนเกิดขึ้นในสหรัฐฯ ทั้งสิ้น ในช่วงเกือบหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา กลุ่มคนที่
ร่ำรวยและเก่งกาจที่สุดในโลกธุรกิจส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกัน ถ้าหนังสือเล่มนี้
ตีพิมพ์ขึ้นในปี 1911 บุคคลส่วนใหญ่ที่จะกล่าวถึงคงจะกลายเป็นชาวอังกฤษ
หรือถ้าพิมพ์ขน้ึ อีกสักร้อยปีจากนี้ บุคคลในหนังสือก็คงจะเป็นคนจีนหรือคนอินเดีย
ไปเสียค่อนเล่ม
อีกเหตุผลหนึ่งน่าจะมาจากธรรมชาติของทุนนิยมแบบแองโกล-แซกซอนที่ทำให้
เกิดผู้ทรงอิทธิพลจำนวนมาก ระบบทุนนิยมที่ใช้ในสหรัฐฯ มีลักษณะเด่นสอง
ประการที่ทำให้แตกต่าง ประการแรกคือ ผู้ชนะจะได้ทุกสิ่ง และนี่คือสิ่งที่สร้าง
ฮีโร่ที่น่าชื่นชมบูชากว่าใคร เพราะคนเหล่านี้เปรียบเสมือนนักทุนนิยมในฝันของ
อเมริกันชน ในที่อื่นๆ เช่น ยุโรปหรือญี่ปุ่น ก็มีนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลเช่นกัน แต่

3

4

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

พวกเขาดูจะอยู่แบบเงียบๆ มากกว่า และมีวัฒนธรรมแบบไม่แบ่งแยกและรวม
กลุ่มกันมากกว่า (ประเทศอังกฤษอยู่ตรงกลางๆ เหมือนเคย) ประการที่สองคือ
ระบบทุนนิยมของสหรัฐฯ ยังป่วนแบบสุดยอดอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น ต้นแบบแนวคิดต่างๆ ในอเมริกาจะมาไวไปไว แล้ว
ก็มีแนวคิดใหม่ๆ ผุดขึ้นแทน ซึ่งก็สร้างฮีโร่ใหม่ๆ ขึ้นมาอีก ปัจจัยเหล่านี้เป็นทั้ง
จุดแข็งและจุดอ่อนในเวลาเดียวกัน แต่ระบบทุนนิยมในลักษณะนี้มักสร้างฮีโร่
ใหม่ๆ ขึ้นมาได้มากกว่าระบบทุนนิยมในรูปแบบอื่นๆ 
ถ้าการตัดสินจากการกระทำว่าใครเข้าข่ายเป็นผู้พลิกเกมนั้นยากเกินไป ทำไมเรา
ไม่ลองดูจากด้านลักษณะนิสัยแทนบ้าง ตัวอย่างเช่น เราอาจคิดว่าการจะเป็นคน
ที่มีความคิดยิ่งใหญ่ทางธุรกิจได้นั้น คุณต้องฉลาดมากๆ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคน
เหล่านี้บางคนก็ฉลาดมากจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่อยู่ในอุตสาหกรรม
ฉลาดๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่หูผู้ก่อตั้งกูเกิล, บิลล์ เกตส์ หรือสตีฟ จ็อบส์ ล้วนเป็นพวก
หัวกะทิทั้งนั้น แต่ความฉลาดก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักเสมอไป อย่างที่คนมักพูดว่า
ธุรกิจส่วนมากไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนเหมือนสร้างจรวด ก็จริงอยู่ ในหลาย
วงการคนที่ประสบความสำเร็จสูงอาจได้คะแนนความฉลาดทางอารมณ์สูง แต่
อาจจะไม่ได้หัวดีเลิศเลอ อย่างที่เซอร์มาร์ติน ซอร์เรลล์10 พูดไว้ว่า “ให้ทำธุรกิจ
ไม่ได้ให้ไปผ่าตัดสมองสักหน่อย ใช่มั้ยล่ะ?” (Rigby, 2004)
ในด้านพื้นเพก็เช่นกัน เรามักจะคิดว่าผู้ยิ่งใหญ่ในยุคของเรา ถ้าไม่เกิดมาบนกอง
เงินกองทองก็ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนมาจากความแร้นแค้น ซึ่งบางครั้งก็ใช่
โอปราห์ วินฟรีย์11 โตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากในทางตอนใต้ ใน
ขณะที่คนอื่นๆ ในหนังสือเล่มนี้ เราอาจเรียกได้เต็มปากว่าเป็นพวกคาบช้อนเงิน
ช้อนทองมาเกิด แต่ก็มีคนจำนวนพอๆ กันที่มาจากชนชั้นกลาง นักคิดที่ยิ่งใหญ่
ต่ า งมาจากหลากหลายพื ้ น เพ โรเบิ ร ์ ต เพสตั น แห่ ง บี บ ี ซ ี เคยพู ด เรื ่ อ ง 

“entrepreneur’s wound” (บาดแผลของผู้ประกอบการ) ซึ่งเสนอว่า ชีวิตวัยเด็กที่
ขมขื่น ซึ่งผู้คนมักพยายามหลีกหนี อาจเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จได้ ซึ่งก็มีส่วน

บทนำ

จริง คนที่ถีบตัวเองขึ้นมา ไม่ได้แปลว่ามีความสุขหรือมีแรงจูงใจจากสิ่งที่เราเรียก
ว่าความทะเยอทะยานที่ดีเสมอไป และความสำเร็จของพวกเขาอาจมาจากความ
ทุกข์ร้อนของคนอื่น เจอร์รี โรบินสัน อดีตประธานบริหารบริษัทแกรนาดา12 เคย
พูดไว้ว่า “คนที่ประสบความสำเร็จมากๆ มักต้องเจ็บตัวมาแล้ว อาจจะแค่เจ็บ
นิดๆ หน่อยๆ หรือเจ็บหนักก็มี” (Rigby, 2004) “มักจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยดี
แฝงอยู่ในแรงขับเคลื่อนแบบนั้น อาจจะเป็นการไขว่คว้าสิ่งที่ไม่มีอยู่ตรงนั้น อาจ
จะเป็นความกลัวที่จะล้มเหลว ผมหมายถึง...ดูคนอย่างเมอร์ด็อคสิ...เขาจะ
ทำงานไปหาพระแสงอะไรอีก? ข้อตกลงใหม่ๆ อีกสักเรื่องจะสร้างความแตกต่าง
อะไรได้ มันควรต้องมีบทเรียนบางอย่างในชีวิต”
แต่คณ
ุ ก็สามารถเป็นคนทีพ่ ลิกเกมและมีชวี ติ อย่างคนปกติได้ สำหรับแซม วอลตัน13
แล้ว มีคนที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่และดูเหมือนมีความสุขจริงๆ ริชาร์ด 

แบรนสันมักหาอะไรใหม่ๆ ทำเสมอ และดูเหมือนพลังของเขาจะมาจากความ
ร่าเริงที่มีอยู่เป็นนิจ คนอื่นๆ ตั้งแต่บัฟเฟตต์ยันคู่หูผู้ก่อตั้งกูเกิลก็ดูมีความสุขกับ
ชี ว ิ ต ดี และคุ ณก็ ไม่ ต ้ อ งทำแย่ ๆ กั บ คนอื ่ น แน่ น อนครั บ ว่ า ต้ อ งมี ค นอย่ า ง
ซัคเคอร์เบิร์ก เจ้าของเฟซบุ๊ค ที่ดันไปก่อเรื่องกับผู้คนไว้เยอะแยะ ในขณะที่
ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี หรืออนิตา ร็อดดิค ต่างก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีศรีสังคม
ที่พึงพอใจกับชีวิตตัวเอง แม้กระทั่งบิลล์ เกตส์ ที่มีผู้คนนินทาว่าร้ายมากมาย ใน
ที่สุดก็ยังตัดสินใจผันตัวเป็นมนุษย์ที่ใจบุญที่สุดในประวัติศาสตร์โลก 
บางทีสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดในโลกของเราที่ให้ความสำคัญกับหนุ่มสาวคือ
สมมติฐานที่ว่าความยิ่งใหญ่มักจะเกิดขึ้นในวัยหนุ่มสาวเสมอ ซึ่งไม่จริงเลย ตอน
ที่โอกาสทองเข้ามาในชีวิต เรย์ คร็อค ชายผู้อยู่เบื้องหลังตำนานร้านแม็คโดนัลด์
มีอายุ 50 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตการทำงาน เมื่อแมรี เคย์ แอชถูกถาม
ว่า เธอทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จได้รวดเร็ว เธอตอบว่า “คำตอบคือ ฉัน
อยู่ในวัยกลางคน มีเส้นเลือดขอดขึ้นแล้ว และไม่มีเวลาทำตัวไร้สาระไปวันๆ”
และก่อนที่เดวิด โอกิลวี14 จะเริ่มประสบความสำเร็จ เขาเขียนไว้ในบันทึกส่วนตัว

5

6

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

ว่า “จะมีบริษัทไหนจ้างผู้ชายคนนี้ทำงานมั้ย เขาอายุ 38 ปีแล้ว และว่างงานอยู่”
แต่ ส ิ ่ ง หนึ ่ ง ที ่ พ วกเขาดู จ ะมี เหมื อ นๆ กั นคื อ ความทะเยอทะยานและพลั ง
ขับเคลื่อน ซึ่งบางครั้งก็มากเกินมนุษย์ปกติไปหลายขุม ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจน
มากคือเรย์ คร็อค เขาไม่ได้เป็นคนแรกที่คิดจะเปิดร้านอาหารนั่น เริ่มทำธุรกิจ
หรือแม้แต่เอารูปแบบทางธุรกิจของเฮนรี ฟอร์ดมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหาร
ฟาสต์ ฟู ้ ด แต่ ส ิ ่ ง ที ่ค ร็ อ คมี ก ็ ค ื อ ความมุ ่ ง มั ่ น และวิ ส ั ย ทั ศ น์ ซึ ่ ง พี ่ น ้ อ งตระกู ล
แม็ ค โดนั ล ด์ (ผู ้ ก ่ อ ตั ้ ง แม็ ค โดนั ล ด์ ) ไม่ ม ี ร้ า นอาหารที ่ ม ี เพี ย งไม่ ก ี ่ ส าขาใน
แคลิฟอร์เนียกลายเป็นร้านที่มีคนรู้จักมากที่สุดร้านหนึ่งในโลก ไม่ใช่เพราะชื่อที่
ติดหูหรือระบบฉลาดๆ แต่คือความทะเยอทะยานและวิสัยทัศน์ อดีตประธาน
บริหารบริษัท มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ (M&S) เซอร์ริชาร์ด กรีนบิวรี กล่าวไว้ว่า
พลังความมุ่งมั่นแบบนี้สร้างขึ้นมาไม่ได้ “แค่มีหรือไม่มีอยู่ในตัวคุณเท่านั้นเอง
มันเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะนิสัยของคน” อาจจะมีอีกคุณลักษณะหนึ่งที่คน
เหล่านี้มีเหมือนๆ กัน นั่นคือ ความกล้าได้กล้าเสีย ผู้พลิกเกมส่วนใหญ่ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งพวกหัวธุรกิจมากๆ มักชอบเสี่ยงในเรื่องที่คนอื่นไม่กล้าเสี่ยง
ขณะที่คุณสมบัติเหล่านี้อาจเป็นเงื่อนไขที่จำเป็น แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด ในแง่ของ
ปัจจัยภายนอก ยังมีเรื่องจังหวะเวลา สภาพธุรกิจ การอยู่ถูกที่ถูกเวลา และ
ปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย คุณเป็นใคร ทักษะด้านการบริหารคนและด้านการเมือง
ช่วยคุณได้แน่นอน โหดบ้างก็คงไม่เสียหาย คิดแบบขวางโลกบ้างก็ไม่เป็นไร และ
ปัจจัยอื่นๆ อีก และสิ่งที่สำคัญมากอีกอย่าง เช่นที่เจอร์รี โรบินสันเคยบอกผม 

“คุณต้องมีโชคด้วย ใครๆ ก็ต้องอาศัยโชคทั้งนั้นแหละ”
ในความเป็นจริงมักไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องโชคนักหรอกครับ เพราะศาสตร์การ
จัดการมักชอบคิดว่าตัวมันเองเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆ แต่จริงๆ แล้วโชคเป็นสิ่ง
สำคัญ วอร์เรน บัฟเฟตต์เคยพูดไว้น่าฟังว่า ถ้าเขาดันไปเกิดในประเทศเปรูหรือ
บังคลาเทศ ก็อาจเป็นได้แค่ชาวนาหาเช้ากินค่ำคนหนึ่งเท่นั้น แต่แม้คนที่มาจาก

บทนำ

พื้นเพมีอันจะกินก็ต้องหยิบจับธุรกิจได้ถูกที่ถูกเวลาในบางช่วงบางตอน นอกจาก
นั้นแล้ว คุณก็สร้างโชคให้ตัวเองได้เช่นกัน โรบินสันพูดด้วยว่า “คนส่วนใหญ่ที่
ประสบความสำเร็ จ มากๆ ก็ ค ื อ คนที ่ ท ำอะไรก็ ต ามที ่ พ วกเขาทำได้ ด ี ม ากๆ
นั่นเอง” ความจริงแล้วอาจมีคนนึกสงสัยว่า ด้วยความสมถะเรียบง่ายของ
บัฟเฟตต์ ถ้าเขาดันได้ไปทำนาอยู่ในเปรูหรือบังคลาเทศจริงๆ ก็คงทำนาอยู่แค่ไม่
นานนัก 
เรากำลังบอกว่า คุณไม่สามารถเรียนรู้จากคนพวกนี้ได้อย่างนั้นหรือ? ไม่ใช่เลย
ครับ ประวัติศาสตร์โลกธุรกิจช่วยทำให้ปัจจุบันของเรากระจ่างชัดขึ้นและยังเป็น
แสงส่องนำทางให้เราด้วย หลากหลายเรื่องราวของบุคคลเหล่านี้ผูกร้อยเข้ากับ
เรื่องราวแห่งศตวรรษที่ยี่สิบ ทั้งโกรฟ15 และโซรอส16 รอดชีวิตจากการสังหารหมู่
ชาวยิวและมาเริ่มชีวิตใหม่ในสหรัฐฯ ยิ่งกว่านั้น เมื่อธุรกิจขนาดใหญ่ยิ่งมีอิทธิพล
ต่อชีวิตของผู้คนทั่วไปมากขึ้น การได้ดูว่าผู้สนับสนุนธุรกิจเหล่านี้คิดเห็นอย่างไร
กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไร จึง
เป็นประเด็นที่น่าสนใจ
ในระดับที่นำไปปฏิบัติได้ นักคิดทางธุรกิจมีเรื่องสอนเราได้มากมาย พวกที่อยาก
มี ค วามคิ ด ใหม่ ๆ ของตั ว เอง อาจทำสิ ่ ง ที ่ แ ย่ ก ว่ า การเลี ย นแบบพฤติ ก รรม
บางอย่างของคู่หูผู้ก่อตั้งกูเกิลเสียอีก สำหรับคนที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง
แบรนด์และการโฆษณา ก็คงไม่มีตัวอย่างไหนดีไปกว่าริชาร์ด แบรนสันอีกแล้ว
ส่วนคนที่อยากสร้างธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ก็ควรเริ่มศึกษาอนิตา ร็อดดิค
เป็นตัวอย่าง แต่สิ่งที่คุณจะไม่ได้เรียนรู้ก็คือ การเป็นหนึ่งในบุคคลเหล่านี้ นี่เป็น
เหตุผลที่ว่าทำไมคนจบปริญญาโทบริหารส่วนใหญ่จึงประสบความสำเร็จ แต่
ไม่ได้เป็นผู้พลิกเกม คุณอาจสอนผู้คนได้มากมาย แต่คุณก็ไม่อาจสอนให้พวกเขา
เป็นในสิ่งที่ไม่ได้เป็น
นั่นแหละครับ ก็แค่ขยัน กล้าเสี่ยง ถูกจังหวะ กับโชคอีกนิดหน่อย และคำ

7

8

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

แนะนำอีกสองสามข้อจากเจ้าของธุรกิจ นั่นแหละครับสูตรลับสู่ความสำเร็จ ก็มี
แค่นั้นเอง ถ้าคุณมีพร้อม คุณก็อาจจะรู้อยู่แล้ว หรืออาจจะแค่ลงมือทำโดย
ไม่ต้องคิด และถ้าคุณไม่มี ก็ไม่ควรตำหนิตัวเอง คุณอาจเป็นมนุษย์ปกติธรรมดา
คนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จตามมาตรฐานคนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นเอง

เชิงอรรถท้ายบท
1 Rupert Murdoch เจ้าพ่อวงการสื่อและมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ประธาน
บริหารปริษัท News Corporation
2 Ingvar Kamprad นักธุรกิจชาวสวีเดน ผู้ก่อตั้งบริษัทเฟอร์นิเจอร์ชื่อดัง IKEA
3 Warren Buffett นักลงทุนและมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ประธานบริหารบริษัท 

Berkshire Hathaway
4 Anita Roddick นักธุรกิจหญิงชาวอังกฤษ ผู้ก่อตั้งเครื่องสำอางยี่ห้อดัง The 

Body Shop
5 Howard Schultz นักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ก่อตั้ง Starbucks
6 Mary Kay Ash ผู้ก่อตั้งบริษัทเครื่องสำอางยี่ห้อดัง Mary Kay
7 Ray Kroc นักธุรกิจชาวอเมริกนั ผูข้ ยายร้านแม็คโดนัลด์ไปทัว่ โลก
8 Hearst บริษัทสื่อครบวงจรยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ
9 Lee Iacocca นักธุรกิจชาวอเมริกนั อดีตประธานบริหารบริษทั ฟอร์ดและไครสเลอร์
10 Sir Martin Sorrell นักธุรกิจชาวอังกฤษ ประธานบริหารบริษัท Wire Plastic 

Products
11 Oprah Winfrey พิธีกรหญิงชื่อดังชาวแอฟริกัน-อเมริกัน
12 Granada Group บริษัทสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ
13 Sam Walton นักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ก่อตั้ง Walmart ห้างขายปลีกชื่อดัง
14 David Ogilvy นักธุรกิจชาวอังกฤษที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิดาแห่ง
วงการโฆษณา”

บทนำ

15 Andy Grove นักธุรกิจชาวอเมริกนั เชือ้ สายฮังกาเรียน ผูร้ ว่ มก่อตัง้ บริษทั อินเทล
ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลก
16 George Soros นักธุรกิจและนักการเงินชาวอเมริกันเชื้อสายฮังกาเรียน

9

บทที่ 1
สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs)

ถ้

าคุณต้องเลือกใครสักคนที่เป็นสัญลักษณ์ของซิลิคอนแวลเลย์ คุณคงจะ
นึกชื่อได้ตั้งหลายคน ในรายชื่อนั้นอาจจะมีทั้งบิลล์ ฮิวเล็ตต์, เดวิด 

แพ็คการ์ด1, บิลล์ เกตส์ (ถึงไมโครซอฟต์จะไม่ได้ตั้งอยู่ที่นั่นก็เถอะ), แอนดี โกรฟ
และคู่หูผู้ก่อตั้งกูเกิลด้วย แต่สำหรับคนส่วนใหญ่ สตีฟ จ็อบส์จะเป็นชื่อที่ทุกคน
เลือกทันทีแบบไม่ต้องคิด ด้านหนึ่งจ็อบส์คือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีตัวพ่อ 

ผู้สามารถผสานความรักและความเข้าใจในเทคโนโลยีไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว
ส่วนอีกด้านคือนักธุรกิจผู้เก่งกาจ บริษัท Apple ซึ่งจ็อบส์เป็นทั้งผู้ร่วมก่อตั้ง
ประธาน และผู้บริหาร จัดได้ว่าเป็นบริษัทที่เข้าใจการผสมผสานดีไซน์และการ
ประสานงานผู้ใช้ได้ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยทีเดียว
แน่นอนว่า Apple ซึ่งมีจ็อบส์เป็นสัญลักษณ์ไม่ได้เป็นบริษัทดีเด่นอะไร แต่การ
เปิดตัวสินค้าสินค้าแต่ละครั้งได้กลายเป็นเหมือน “เหตุการณ์สำคัญ” ที่ผู้บริโภค
ทั้งหลายตั้งตารอประหนึ่งพวกคลั่งศาสนายังไงยังงั้น การแบ่งแยกความคิดเห็น
เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ไม่ว่าคนที่สนใจด้านการออกแบบ หรือเป็นแค่ผู้บริโภค
ยุคใหม่ ต่างก็ให้ความสนใจ Apple สำหรับใครหลายๆ คน Apple ก็คือจ็อบส์
และจ็อบส์ก็คือ Apple 
จ็อบส์เกิดในปี 1955 แม่ผู้ให้กำเนิดของเขาไม่ได้แต่งงานและยกเขาให้เป็น
บุตรบุญธรรมของคู่สามีภรรยาคือ พอลและคลารา จ็อบส์ ซึ่งอาศัยอยู่ใน

12

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

เมาท์เทนวิว แคลิฟอร์เนีย สมัยจ็อบส์เป็นวัยรุ่น พื้นที่แถวซานฟรานซิสโก
เป็นศูนย์กลางของคนต่างเชื้อชาติ ในยุคนั้นแคลิฟอร์เนียเหนืออาจเป็นศูนย์กลาง
ฮิปปี้ของโลก แต่ก็มีการปฏิวัติอีกแนวหนึ่งกำลังเกิดขึ้นใกล้ๆ กันเช่นกัน ตั้งแต่
ช่วงยุค 1950 เป็นต้นมา การค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ค่อยๆ
เปลี่ยนซิลิคอนแวลเลย์ (ชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นในปี 1971) ให้กลายเป็นศูนย์กลาง
เทคโนโลยีของโลก ทั้งสองการปฏิวัติในแคลิฟอร์เนียมีส่วนทำให้จ็อบส์เป็นจ็อบส์
อย่างที่เขาเป็น เขายึดมั่นในแนวคิดเสรีนิยม ไม่ว่าจะเป็นมุมมองหรือการทำธุรกิจ
และจัดได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งแห่งศตวรรษที่ยี่สิบ เมื่อพูดถึง
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับไฮเอนด์ คงไม่มีใครเทียบเขาได้
เมือ่ เรียนจบมัธยมในคูเปอร์ตโิ น แคลิฟอร์เนีย จ็อบส์กไ็ ปเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์
รวมทั้งวรรณคดีและกวีนิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยรี้ด ในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน
เขาเรียนอยู่ได้เพียงเทอมเดียวก็ตัดสินใจกลับบ้านเกิด และได้งานเป็นช่างเทคนิค
ที่บริษัทอาตาริ (Atari) ด้วยความคลั่งไคล้คอมพิวเตอร์เป็นทุนเดิม เขาจึงเข้า
ชมรมโฮมบรูว์คอมพิวเตอร์คลับ (Homebrew Computer Club) ในตำนาน ซึ่ง
ทำให้เขาได้พบกับสตีฟ วอซเนียก ทั้งสองออกเดินทางตามจิตวิญญาณ และ
สุดท้ายก็กลับมาอาตาริ ในปี 1976 จ็อบส์และวอซเนียก ร่วมด้วยโรนัลด์ เวย์น
(ผู้ที่ถูกกล่าวถึงในหมายเหตุเล็กๆ ของประวัติศาสตร์ของซิลิคอนแวลเลย์ และ
ตอนนี้ก็ถูกโลกลืมไปเรียบร้อยแล้ว) ช่วยกันก่อตั้งบริษัท Apple ขึ้นในโรงรถ
ของจ็อบส์ คอมพิวเตอร์รุ่น Apple I ซึ่งไม่มีทั้งคีย์บอร์ด เคส หรือหน้าจอ ออก
วางตลาดในปี 1977 สนนราคาอยู่ที่ 666.66 เหรียญ (หรือหากเทียบค่าเงิน
ในปี 2010 ก็เท่ากับประมาณ 2,500 เหรียญ) และประสบความสำเร็จทันที
บริษัทตั้งใหม่นี้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ในปี 1977 บริษัท Apple ก็เปิดตัว Apple II
และ Apple II+ ก็ตามมาติดๆ ในปี 1979 บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 1980
ทำให้บริษัทของจ็อบส์มีมูลค่าสูงถึง 165 ล้านดอลลาร์ แต่จุดพลิกผันที่ทำให้
Apple มีทุกวันนี้เกิดขึ้นเมื่อจ็อบส์ไปเยี่ยมบริษัทซีร็อกซ์ในปี 1979 จ็อบส์ซื้อหุ้น

สตีฟ จ็อบส์

บริษัทซีร็อกซ์และได้ไปเห็น Xerox Alto ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ใช้ GUI
(Graphical User Interface) หรือส่วนประสานงานผู้ใช้โดยใช้ภาพและสัญลักษณ์
กราฟิกที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในปัจจุบันใช้ ช่วงนั้น Apple ก็กำลังพัฒนา GUI
อยู่เช่นกัน แต่สิ่งที่จ็อบส์เห็นที่ซีร็อกส์ถือเป็นตัวกระตุ้นสำคัญเลยทีเดียว ในปี
1983  Apple ก็ส่ง Apple Lisa สู่ตลาด ช่วงนั้นเองที่ปัญหาการเมืองภายใน
องค์กรเริ่มเป็นประเด็นขึ้นมา และจ็อบส์ก็ถูกเขี่ยออกจากโปรเจ็กต์ Apple Lisa
แต่นั่นไม่ได้เลวร้ายนัก เพราะสุดท้ายโปรเจ็กต์นี้ก็ล้มเหลว และเปิดโอกาสให้
จ็อบส์ได้ร่วมโปรเจ็กต์ Macintosh ในเวลาต่อมา ในปี 1984 Apple Mac เปิด
ตัวอย่างเอิกเกริก พร้อมสปอตโฆษณา “1984” ที่โด่งดังของบริษัท
ถึงแม้ว่าจ็อบส์กับ Apple จะดูแยกกันไม่ออก จนหลายคนลืมไปว่าจริงๆ แล้วเขา
อยู่กับ Apple อีกเพียงไม่นานหลังจากเครื่อง Mac ออกสู่ตลาด ทั้งจ็อบส์และ
Apple แยกไปตามทางของตัวเองมากกว่าสิบปี ในปี 1985 จ็อบส์ถูกบีบให้
ออกจาก Apple หลังมีเรื่องบาดหมางกับประธานบริหารคือ จอห์น สคัลลีย์ ด้วย
เหตุผลที่ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ จ็อบส์เป็นคนเก่งและเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ
แต่ก็อารมณ์แปรปรวนและเอาแต่ใจ  และช่วงนั้นบริษัทก็กำลังเติบโตแบบเป็น
ระบบระเบียบมากขึ้น
ดังนั้นจ็อบส์เลยออกมาตั้งบริษัท NeXT บริษัทคอมพิวเตอร์ซึ่งแทบจะไม่มี
คนนอกวงการจำได้สักคน ถ้าจะให้พูดกันตรงๆ เจ้าผลิตภัณฑ์ the NeXT Cube 

ก็สวยแล้วก็ไฮเทคดีอยู่หรอก แต่อาจจะไฮเทคเกินไปหน่อย ปัญหาใหญ่ของ
เจ้า NeXT Cube ก็คือราคา 6,500 ดอลลาร์ ซึ่งถือว่าสูงมาก ผลที่ตามมาคือ
ยอดขายที่ต่ำเตี้ยติดดินนั่นเอง ในระหว่างนั้นจ็อบส์เองก็มองหาลู่ทางในตลาดอื่น
ไปด้วย ในปี 1986 เขาซื้อบริษัท Pixar จากจอร์จ ลูคัสในราคา 10 ล้านดอลลาร์
ในปี 1995 Pixar ก็เปิดตัวภาพยนตร์แอนนิเมชัน Toy Story และเปิดขายหุ้นใหม่
แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก รวมมูลค่ากว่า 585 ล้านดอลลาร์ แต่ก็ยากที่จะ
ปฏิเสธว่า จ็อบส์กับ Apple ก็เหมือนวงดนตรีเจ๋งๆ ที่นักร้องนำสุดงี่เง่าแต่เก่ง

13

14

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

ขั้นเทพตัดสินใจแยกวงไปทำอัลบัมเดี่ยวของตัวเอง ทั้ง Apple และจ็อบส์ต่างก็
ทำงานของตัวเองได้ดีเมื่อแยกกัน แต่ก็ไม่ดีเท่าตอนที่อยู่ด้วยกัน
Apple ดำเนินธุรกิจมาได้ดีจนกระทั่งช่วงกลางทศวรรษที่ 90 เมื่อราคาหุ้นของ
บริษัทเริ่มตกฮวบฮาบ ในปี 1996 จ็อบส์ขาย NeXT ให้ Apple ในราคา 430 ล้าน
ดอลลาร์ โดยจ็อบส์รับเป็นหุ้นแทน ในปีนั้น Apple ขาดทุน 816 ล้านดอลลาร์
พอปี 1997 หลายคนทำนายว่า Apple คงจะเจ๊งในเร็ววัน บทความในนิตยสาร
Newsweek เดือนกรกฎาคมก็เห็นในทำนองเดียวกัน พาดหัวว่า “วังวนแห่ง
ความตาย: หลังจากขาลงมาแรมปี Apple ต้องการกลยุทธ์ – และผู้กอบกู้” และ
ผู้กอบกู้คนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ผู้ร่วมก่อตั้งที่สุดแสนงี่เง่าแต่เก่งกาจขั้นเทพคนนั้น
นั่นเอง
จ็อบส์หวนสู่ Apple และจัดแจงวางคนของ NeXT ไว้ในตำแหน่งสำคัญๆ ถึงคน
จะชอบแซวว่า NeXT ออกจะง่อยๆ ไปหน่อย แต่ก็ส่งอิทธิพลต่อ Apple และ
วงการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก ขั้นแรก NeXT ก็พาโลกก้าวไปสู่ยุคแห่งการ
สร้างส่วนประสานงานผู้ใช้ที่เป็นกราฟิก ต่อมาจ็อบส์ก็สร้างวัฒนธรรมที่ช่วย
ตอบโจทย์ระบบกฎเกณฑ์คร่ำครึในองค์กร หลังจากที่หวนสู่ Apple ไม่นาน
จ็ อ บส์ ก ็ ได้ ข ึ ้ น เป็ น ประธานบริ ห ารรั ก ษาการ สองปี ต ่ อ มาเขาก็ ได้ ก ลายเป็ น
ประธานบริหารเต็มตัว
เมื่อจ็อบส์กลับมาคุมหางเสือ Apple อีกครั้ง บริษัทก็เลิกสะเปะสะปะและกลับมา
ทำกำไรอีกครั้ง จ็อบส์จัดแจงโละหลายโครงการทิ้ง เช่น Newton Handheld และ
ตั้งหน้าตั้งตาพัฒนา iMac จริงจัง ริเริ่มแตกสายธุรกิจของ Apple เปลี่ยนโฉม
Apple จากบริ ษ ั ท ขายคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ก ลายเป็ น บริ ษ ั ท ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร เครื่องเล่นเพลง iPod ซึ่งเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ออกวางตลาดในปี 2001 ตามมาด้วย iPhone ซึ่งเปิดตัวในปี 2007 ยอดขายของ
ทั้งสองผลิตภัณฑ์แซงหน้ายอดขายคอมพิวเตอร์ของบริษัทไปแบบสบายๆ ใน

สตีฟ จ็อบส์

ปี 2010 Apple ตัดสินใจออก iPad ในขณะที่หลายคนสงสัยว่าจะไปรอดหรือไม่
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลิตภัณฑ์ตระกูล tablet มีประวัติลุ่มๆ ดอนๆ มาพอ
สมควร) แต่ยอดขายที่น่าประทับใจก็แสดงให้เห็นว่าสาวก Apple ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
คนขี้สงสัยนั่น อย่างที่เขาว่ากันนั่นแหละ สตีฟ จ็อบส์มักจะรู้ว่าคุณต้องการอะไร
ก่อนที่คุณจะต้องการมันเสียอีก
ในขณะที่ iPod และ iPhone ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า แต่เจ้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ไม่ได้
ช่วยเพิ่มยอดขายให้เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac มากนัก ยอดขายของ Mac ยังอยู่
เพียงแค่ประมาณ 4-8% ของตลาดระบบปฏิบัติการทั้งหมด ในขณะที่ไมโครซอฟต์ ไม่ เคยครองต่ ำ กว่ า 90% เลย Mac โกยกำไรส่ ว นหลั ก ได้ จ ากกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบสร้างสรรค์และผู้ใช้รายย่อยที่ใส่ใจกับ
ภาพลักษณ์ของตัวเอง แต่จ็อบส์ก็นำหน้าไปอีกขั้น เพราะผู้คนเริ่มหันมาใช้
โทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ แทนคอมพิวเตอร์มากขึ้น ดังนั้นบางทีการผันจาก
บริษัทคอมพิวเตอร์มาเป็นบริษัทดิจิทัลไลฟ์สไตล์ อาจเป็นการเดินเกมที่ฉลาดใน
ระยะยาวก็ได้
ดูเหมือนว่าตลาดเองก็เห็นด้วยกับประเด็นนี้ บางทีอาจเป็นเพราะภาพลักษณ์เก๋ๆ
ของผลิตภัณฑ์ของ Apple หรือการตลาดแบบสวนกระแส คนเลยลืมมองไปว่า
ตอนนี้ Apple ใหญ่โตขนาดไหน  Apple กลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ
สองในตลาดหุ้น S&P 500 (ณ วันที่ 23 เมษายน 2010) ตามหลังแค่บริษัท
ผลิตน้ำมันยักษ์ใหญ่อย่าง Exxon Mobil และแซงหน้าคู่แข่งตัวฉกาจอย่าง
ไมโครซอฟต์ไปเป็นที่เรียบร้อย ถ้าคุณเปรียบเทียบหุ้นของ Apple เทียบกับคู่แข่ง
หลักๆ ในช่วงห้าปีย้อนหลัง คุณจะเห็นว่า Apple กินขาดหมด ไม่ว่ามองด้านไหน
ก็นับว่า Apple เป็นบริษัทขนาดยักษ์ที่ประสบความสำเร็จมากบริษัทหนึ่ง
คุณจะพบความขัดแย้งทำนองนี้ได้ทั่วไปใน Apple และอาจเถียงว่านี่เป็นส่วน
สำคัญต่อทั้ง Apple และชายที่ทำให้ Apple เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา Apple ทำตัว

15

16

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

เป็นม้านอกสายตาแม้แต่ตอนที่ครองตลาดเครื่องเล่น MP3 อยู่ 70% และ
ครองตลาดโทรศัพท์มือถืออยู่ราวๆ 50% Apple ทำตัวเป็นสินค้าเปิด ไม่ผูกขาด
ตลาด แต่ความจริงแล้วผลิตภัณฑ์ของ Apple มีระบบปฏิบัติการที่จำกัดเฉพาะ
ตัวมากกว่าผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟต์เสียอีก (นั่นคือ เมื่อใช้ Apple คุณต้องซื้อทั้งตัว
เครื่องและระบบปฏิบัติการของ Apple) Apple สร้างความรู้สึกแบบเด็กแนวเล็กๆ
ให้ผลิตภัณฑ์ของตน แต่ถ้าคุณต้องการคอมพิวเตอร์รักษ์โลก คุณควรจะซื้อ Dell
ไม่ใช่ Mac และถึงแม้จ็อบส์จะเคยพูดว่า “นวัตกรรมคือสิ่งที่แยกผู้นำออกจาก
ผู้ตาม” Apple ก็ไม่ได้เป็นคนคิดผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของตนขึ้นมาเองเป็นคนแรก 

ตั้งแต่ Xerox Alto ยัน iPod หรือ iPad ก็มีคนคิดออกมาก่อน Apple เสมอ 

ถ้าจะให้พูดสรุปกลยุทธ์ของ Apple เราก็คงสรุปได้สั้นๆ ว่า “สุดยอดที่สอง” แทน
ผู้ริเริ่มตัวจริง
นี่อาจจะฟังดูเหมือนผมกำลังวิจารณ์ Apple แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ หนังสือเล่มหนึ่ง
ที่ชื่อ “Fast Second: How smart companies bypass radical innovation to enter
and dominate new markets” ตีพิมพ์ในปี 2004 บอกไว้หมดแล้วละครับ พวกที่
กระโจนเข้าไปเป็นเจ้าแรกมักจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตลาดใหม่
ได้ การเป็นที่สองมักดีกว่าเสมอ เพราะคุณจะสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาด
ของคู่แข่ง ตัวอย่างสำหรับคุณที่สนใจเรื่องนี้ เครื่องเล่น MP3 เครื่องแรกของโลก
คือ รุ่น MPMan F10 ผลิตโดยบริษัทสัญชาติเกาหลีชื่อ แซฮาน อินฟอร์เมชั่น
ซิสเต็มส์ วางตลาดในปี 1998 ก่อน iPod สามปี และคนอื่นๆ ก็ทำตามกันต่อมา
ด้วยความที่ใช้ลำบาก ทำให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาสำหรับพวกบ้าเทคโนโลยี
เท่านั้น ในขณะที่ iPod ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย  จึงกลายเป็นผู้นำตลาดได้ไม่
ยาก หกปีต่อมา iPhone ก็ออกมาในรูปแบบเดียวกัน ถึงจะเป็นตลาดที่มีสินค้า
ให้เลือกมากมายอยู่แล้ว Apple ก็ยังสามารถทำให้สวยและใช้ง่าย
ความอัจฉริยะของ Apple อยู่ที่ส่วนประสานงานผู้ใช้ หาใช่อย่างอื่นไม่ จ็อบส์รู้ว่า
สิ่งที่คนต้องการคือ ผลิตภัณฑ์ที่ดูสวยและใช้งานง่าย คนส่วนใหญ่ไม่สนใจหรอก

สตีฟ จ็อบส์

ว่ามีอะไรอยู่ข้างใน (อย่างใน iPhone) หรือตัวเลขดิบๆ ดูยากๆ (อย่างเช่นความ
สามารถของตัวประเมินผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac) หรือแม้แต่คุณภาพเสียง
(iPod อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีของพวกเซียนดนตรีขั้นเทพ) ผู้คนสนใจรูปลักษณ์
ภายนอกที่สวยงามและความรู้สึกเมื่อได้สัมผัส และความสวยงามและสัมผัส
อันสุดยอดของผลิตภัณฑ์ Apple ก็ชนะใจไม่ใช่แค่ลูกค้าผู้ภักดีจำนวนนับล้านคน
แต่ยังเป็นลูกค้าผู้ภักดีที่ยินดีจ่ายหนักเสียด้วย นี่เป็นลักษณะทั่วไปของ “สาวก
Apple” หรือผู้ที่ทุ่มเทกายใจให้บริษัทและผลิตภัณฑ์ของ Apple ประหนึ่งทาส 

จนเว็บไซต์ the Onion ถึงกับเอาบทสัมภาษณ์เก๊ๆ ของสาวก Apple คนหนึ่งไปลง
ไว้ว่า “ผมจะซื้อของเกือบทุกอย่างที่มันเงาๆ และผลิตโดย Apple” 
ทว่าแม้จะประสบความสำเร็จมายาวนาน แต่จ็อบส์ก็ต้องเจออุปสรรคยุ่งยาก
บางอย่าง ยอดขาย iPod คงที่ และโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ (ซึ่งใช้ระบบ
ปฏิบัติการฟรีโอเพนซอร์สของกูเกิล) กำลังเริ่มรุกคืบเข้ามาในตลาดของ iPhone
ซึ่งไม่ใช่คู่แข่งที่น่ากลัวอีกต่อไปในขณะนี้ การได้เห็นไมโครซอฟต์, กูเกิล และ
Apple ปรับเปลี่ยนนู่นนี่อยู่ตลอดเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคนที่คอยสังเกตการณ์
อยู่ เมื่อสองสามปีที่แล้ว ทั้งกูเกิลและ Apple ต่างก็ต่อต้านไมโครซอฟต์ แต่
ตอนนี้สถานการณ์ดูจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นัก
ณ จุดนี้เรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับ Apple คือคำถามที่ว่า Apple จะเป็น
อย่างไรในวันที่ไม่มีจ็อบส์แล้ว? ตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1990
เห็นแล้วว่าไม่ดีนัก ว่ากันว่าใน Apple มีเพียงความคิดเห็นของคนคนเดียว
ที่สำคัญ นั่นคือความคิดเห็นของสตีฟ จ็อบส์นั่นเอง Apple ยังจะเป็น Apple อยู่
ต่อไปหรือเปล่า เมื่อวันนี้ไม่มีสตีฟ จ็อบส์แล้ว?

เชิงอรรถท้ายบท
1 Bill Hewlett และ David Packard ผู้ก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ Hewlett-Packard

17

บทที่ 2
ริชาร์ด แบรนสัน
(Richard Branson)

ด้

วยจำนวนบริษัทกว่า 360 บริษัทในเครือเวอร์จินกรุ๊ป (Virgin Group) ตั้งแต่
โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตยันรถไฟและเครื่องดื่ม มูลค่ารวมกว่า 2.6
พันล้านปอนด์ ริชาร์ด แบรนสันน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่คนรู้จักมากที่สุดใน
สหราชอาณาจักร ส่วนใหญ่ก็มาจากความชอบทำตัวเป็นข่าวของเขานั่นเอง จน
บางครั้งก็ยากที่จะบอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเซเลบคนดังกันแน่ แต่ไม่ว่า
จะเป็นอะไร ชายไว้เคราเจ้าเสน่ห์ชาวอังกฤษผู้นี้ก็ได้เป็นข่าวพาดหัวต่างๆ มา
กว่าสามสิบปีแล้ว ในปี 1986 หนังสือพิมพ์ Sunday Times เขียนไว้ว่า “ไม่ว่า
จะโฆษณารถหรือบัตรเครดิต จะนั่งเล่นเครื่องบินจำลองอยู่ในอ่างอาบน้ำ หรือ
จะออกเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก... ทุกวันนี้แบรนสันพยายามขาย
ตัวเองอย่างเต็มที่ เหมือนที่บริษัททั้งหลายของเขาขายแผ่นเสียง หนัง และอื่นๆ”
(Brown, 1986) 
แม้จะล่วงไปแล้วกว่าหนึ่งในสี่ของศตวรรษ ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนัก
ด้วยวัยกว่า 60 ปีในปัจจุบัน แบรนสันก็ยังคงเดินสายออกงานและเป็นหน้า
เป็นตาของเวอร์จินอยู่ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือ ทุกวันนี้เขามีคู่แข่งเพิ่ม
ขึ ้ น ครั ้ ง แรกที ่ เขาเห็ น ว่ า ชื ่ อ เสี ย งนั ้ น เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ธุ ร กิ จ เช่ น เดี ย วกั บ ที ่
ส่งผลดีต่อพวกดารานักร้อง นักธุรกิจชาวอังกฤษส่วนใหญ่ยังคงชอบอยู่เงียบๆ

20

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

และเก็บเนื้อเก็บตัว การคิดจะใช้พวกเขามาขายสินค้าของตัวเองก็ยิ่งยากเกิน
จะจินตนาการ แต่ในปัจจุบัน ชื่อบุคคลในแวดวงธุรกิจได้กลายเป็นยี่ห้อสินค้าไป
แล้ว และแบรนสันก็ได้เปลี่ยนจากผู้สวนกระแสไปเป็นผู้บุกเบิกเทรนด์เป็นที่
เรียบร้อย
แบรนสันเกิดในปี 1950 ใกล้เมืองกิลฟอร์ดในเซอร์เรย์ พ่อเป็นนักกฎหมาย 

ซึ่งเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาในตระกูล ขณะที่แม่เคยทำงานเป็นนักเต้นและ
แอร์โฮสเตสในอเมริกาใต้ เขาเป็นคนเรียนไม่เก่ง ซึ่งเขาเพิ่งค้นพบสาเหตุใน
ภายหลังคือ เขามีความบกพร่องด้านการอ่าน แต่ก็เป็นนักกีฬาที่เก่งพอตัว ด้วย
ความช่วยเหลือจากครูสอนพิเศษ เขาจึงสามารถเข้าเรียนที่สโตว์ซึ่งเป็นโรงเรียน
เอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งได้ เขาเริ่มฉายแววนักธุรกิจเมื่อตอนอายุ 16 ปี เมื่อออก
นิตยสารชื่อ Student ขณะที่กำลังเรียนอยู่ (ธุรกิจที่ล้มเหลวไปก่อนหน้านั้นมีทั้ง
ความพยายามจะเพาะพันธุ์นก และปลูกต้นคริสต์มาสขาย) เขาทำนิตยสารอยู่
สามปีและมีเงินหมุนในกระเป๋าถึง 100,000 เหรียญ
ในปี 1969 แบรนสันลงโฆษณาขายแผ่นเสียงลดราคาทางไปรษณีย์ในนิตยสาร
ของเขา วงการแผ่นเสียงในยุคนั้นยังเป็นธุรกิจแบบปิดที่ค่ายเพลงและร้านขาย
แผ่นเสียงจับมือกันเพื่อรักษากำไรก้อนโต มีคนตอบรับโฆษณาของแบรนสัน
ล้นหลาม ปัญหาเดียวของเขาก็คือ ไม่มีสต็อกสินค้า แต่สุดท้ายเขาก็เจอร้านที่
ยอมขายแผ่นเสียงให้ เขาเล็งเห็นว่าธุรกิจแผ่นเสียงทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำ
มากกว่านิตยสาร จึงปิดตัว Student ลง นี่เป็นจุดเริ่มต้นของกิจการขายแผ่นเสียง
ทางไปรษณีย์ของเขา ส่วนชื่อ เวอร์จิน นั้นได้มาโดยบังเอิญจากพนักงานคนหนึ่ง
ที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับพวกเขาซึ่งไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน ไม่ใช่ตั้งชื่อตามหมู่เกาะ
Virgin Islands อย่างที่ใครๆ คิด
ช่วงนั้นเองที่แฟนสาวของแบรนสันตั้งท้องขึ้น ทั้งคู่พยายามแสวงหาคำแนะนำ
และความช่วยเหลือ แต่สุดท้ายเธอจำต้องทำแท้ง ด้วยความสะเทือนใจอย่าง

ริชาร์ด แบรนสัน

หนั ก ที ่ ไม่ ม ี ใครให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แบรนสั นจึ ง ตั ้ ง ศู น ย์ ให้ ค ำปรึ ก ษาสำหรั บ
นักเรียนขึ้น เพื่อช่วยวัยรุ่นที่มีปัญหาการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์และปัญหา
ยาเสพติด กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ในปี 1971 ขณะมีอายุ
20 ปี เขาก็เริ่มโด่งดัง สถานีโทรทัศน์บีบีซีนำชีวิตของเขาไปทำเป็นรายการสารคดี
ซึ่งเน้นฉากหนึ่งเป็นพิเศษ เป็นฉากที่เขาเดินอยู่ริมแม่น้ำและเล่าถึงมรสุมชีวิตช่วง
ที่พวกเขาต้องตัดสินใจทำแท้ง นอกนั้นรายการก็พูดถึงธุรกิจของเขาและเด็กหนุ่ม
ที่เดินทางท่องไปตามที่ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่
กิจการของเวอร์จินในยุคแรกค่อนข้างออกแนวหาเช้ากินค่ำ ชักหน้าไม่ถึงหลัง
บริษัทถูกเรียกเก็บภาษีจนอ่วม บางครั้งพนักงานถึงกับต้องแกล้งทำเป็นว่า
ไม่มีใครอยู่บริษัทเวลาที่เจ้าหนี้มาทวงเงิน ปลายปี 1970 อันเนื่องมาจากการ
ประท้วงของไปรษณีย์ แบรนสันจึงตัดสินใจว่าเขาต้องมีสถานที่ทำธุรกิจเป็นเรื่อง
เป็นราวสักที เขาไปเจอพื้นที่ชั้นบนของร้านขายรองเท้าบนถนนทอตแนมคอร์ต
เขาเปิดร้านขายแผ่นเสียงร้านแรกในเดือนมกราคม 1971 และยังคงยึดหลักการ
เดิม นั่นคือ ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งลดเยอะ เขาขยายกิจการอย่างรวดเร็ว หลักๆ ก็เพราะ
คิดเสมอว่าคู่แข่งจะพยายามล้มเขา ถ้าเขาไม่ทำแบบนั้น ในช่วงนั้นผู้คนเรียก
เขาว่า “a public school Arthur Daley” (Arthur Daley เป็นตัวโกงในละครทีวีซีรีส์
ดังของอังกฤษในขณะนั้น ฉายานี้มีความหมายในทำนองว่า จอมโกงในวัยเรียน
– ผู้แปล)
จากการทีเ่ ขาไม่พอใจบรรดาค่ายเพลงใหญ่ๆ แบรนสันจึงคิดจะสร้างค่ายเพลงของ
ตัวเองขึ้นมา เขาตัดสินใจใช้เงินก้อนโตซื้อคฤหาสน์หลังหนึ่งใกล้เมืองออกซฟอร์ด
และเปลี่ยนบ้านเป็นสตูดิโอบันทึกเสียง ในปี 1972 เขาตั้งค่ายเพลงเวอร์จิน
เรคคอร์ด (Virgin Record) ขึ้น บริษัทเซ็นสัญญาครั้งแรกกับไมค์ โอลด์ฟิลด์ เพื่อ
ทำอัลบั้มชุด Tubular Bells ซึ่งขายได้กว่าห้าล้านชุด หลังจากโกยเงินไปได้พอ
สมควร ในปี 1977 เวอร์จินก็เซ็นสัญญากับวง The Sex Pistols ซึ่งในขณะนั้น
ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนไม่มีค่ายเพลงไหนกล้ายุ่งด้วย เป็นการตัดสินใจ

21

22

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

ครั้งสำคัญและเรียกความสนใจจากสื่อได้ขนานใหญ่ ในช่วงปี 1970 ถึง 1980 

แบรนสันยังคงขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง และเพลิดเพลินกับการเป็นนักธุรกิจ
คนดังของสหราชอาณาจักร เมื่ออาณาจักรธุรกิจของเขายิ่งเติบโตขึ้น คนที่เคย
ผลักไสไล่ส่งเพราะเห็นเขาเป็นแค่ “จิ๊กโก๋มีเงิน” ก็ต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่กัน
เป็นแถว
ในปี 1984 เวอร์จินเปิดตัวสายการบิน Virgin Atlantic ซึ่งตอนนี้เป็นสายการบิน
ระยะไกลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักร ปีต่อมาแบรนสันพยายาม
จะชิงรางวัล the Blue Riband 1 ด้วยการสร้างสถิติใหม่ในการแล่นเรือข้าม
มหาสมุทรแอตแลนติก เรือ Virgin Atlantic Challenger ของเขาล่ม แต่การได้
ออกสื่อด้วยข่าวแบบนี้ก็ไม่ได้ทำให้แบรนสันเสียหายอะไร ปีต่อมาเขาก็ทำลาย
สถิติได้โดยใช้เรือ Virgin Atlantic Challenger II ปีถัดๆ มาต่อจากนั้น เขายังคง
ใช้ชีวิตแบบผจญภัยและทำเรื่องเสี่ยงตลอด เวอร์จินเรคคอร์ดเริ่มขยับขยายไป
ต่างประเทศ เวอร์จินก่อตั้งบริษัทเรือบินและบอลลูน สร้างแบรนด์ถุงยางอนามัย
ของตัวเอง เริ่มทำธุรกิจโรงแรม และเข้าๆ ออกๆ ธุรกิจการกระจายสัญญาณ
ดาวเทียม ความขลุกขลักครั้งใหญ่ของบริษัทกลุ่มเวอร์จินในช่วงยุค 1980 คือ
เอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 1986 เหตุการณ์นั้นกินเวลานานสองปี (แต่ยัง
รอดวิกฤติแบล็กมันเดย์2มาได้) ในปี 1988 แบรนสันก็แปรรูปบริษัทกลับมาเป็น
บริษัทส่วนบุคคลอีกครั้ง เขาบอกว่า เขาเบื่อหน่ายพวกผู้บริหารบริษัทการเงิน
และวิธีการระยะสั้น แต่ก็คงต้องบอกด้วยว่า หลายคนในสถาบันการเงินก็เอือม
เขาสุดขีดเหมือนกัน
สถานการณ์ในช่วงปี 1990 ก็คล้ายๆ กัน แบรนสันสนใจทั้งธุรกิจหนังสือ วอดก้า
และโคล่า วิทยุ บริการจัดงานแต่งงาน รถไฟ เครื่องสำอาง โรงยิม และโทรศัพท์
มือถือ ในปี 1992 เขาต้องขายเวอร์จินมิวสิกให้แก่ EMI เพื่อไถ่สายการบินของ
เขาคืน เขาบอกว่าเขาร้องไห้เมื่อการตกลงนั้นเสร็จสิ้นลง เพราะเวอร์จินมิวสิกคือ
ธุรกิจแรกที่เขาทำ เขายังเคยพยายามเพื่อให้ได้เป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายสลาก

ริชาร์ด แบรนสัน

กินแบ่งของสหราชอาณาจักร โดยสัญญาว่าจะมอบกำไรทั้งหมดให้องค์กรการ
กุศล แต่สุดท้ายก็พ่ายให้แก่ Camelot consortium ในระหว่างนั้น เขายังคง
พยายามทำลายสถิติ (และดึงดูดความสนใจจากสาธารณชน) อย่างไม่หยุด
หย่ อ น จากทะเลขึ ้ น ไปสู ่ ท ้ อ งฟ้ า ในปี 1991 เขาทำลายสถิ ต ิ ด ้ ว ยการข้ า ม
มหาสมุทรแปซิฟิกด้วยบอลลูน และระหว่างปี 1995 ถึง 1998 เขาเคยพยายาม
จะเดินทางรอบโลกด้วยบอลลูนสองสามครั้ง ในปี 1999 ทีมบอลลูนของเขา
ถูก Breitling Orbiter 3 ชิงรางวัลไป เพื่อปลอบขวัญ เขาได้รับการแต่งตั้งเป็น
เซอร์ริชาร์ด แบรนสัน หนึ่งในผู้ได้รับการประดับยศฉลองสหัสวรรษใหม่ใน
ปี 2000 
กิจกรรมในช่วงปี 2000 ก็ยังคงคึกคัก ถึงแม้ว่าในช่วงนั้นแบรนสันจะล่วงเข้าสู่วัย
50 แล้ว แต่เครื่องหมายการค้าที่มีชายผมทองเคราเฟิ้มเป็นสัญลักษณ์ก็ยังคง
อยู่ เวอร์จินตั้ง Virgin Blue สายการบินราคาประหยัดสัญชาติออสเตรเลียขึ้น 

แบรนสันตัดสินใจขาย Virgin Megastore ในอังกฤษและไอร์แลนด์ทิ้ง เขาตั้ง
บริษัท Virgin Fuel ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเชื้อเพลิงสะอาดขึ้น เพื่อสนองความใส่ใจใน
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเขา แผนการของเขายืดยาวไปเรื่อย แต่ถึงอย่างนั้น
หลายธุรกิจของเขาก็ประสบความสำเร็จโดดเด่นทีเดียว กิจการแรกคือ Virgin
Money กลุ่มธุรกิจการเงินของเขาซึ่งเกือบได้เข้าซื้อกิจการของธนาคาร Northern
Rock ของอังกฤษที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนั้น แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อ และ
เดอะร็อคก็ยังเป็นของรัฐอยู่ อีกกิจการที่เป็นข่าวพาดหัวคือ Virgin Galactic
บริษัทจัดทัวร์อวกาศสำหรับนักท่องเที่ยว ปัจจุบันบริษัทนี้ยังคงเปิดให้จองและ
ยังดำเนินการอยู่อย่างจริงจัง สุดท้ายในปี 2007 เขาร่วมกับอัล กอร์3 ริเริ่มรางวัล
Virgin Earth Challenge เพื่อต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกร้อน โดยรางวัลนี้จะมอบให้
แก่คนใดหรือกลุม่ ใดก็ตามทีส่ ามารถหาวิธขี จัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พนั ล้านตัน
ออกจากชั้นบรรยากาศโลกทุกๆ ปีเป็นระยะเวลา 10 ปีได้เป็นคนแรก
สิ่งที่แบรนสันทำได้ดีคงเส้นคงวามาตลอดคือ การเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์

23

24

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

เวอร์จิน แน่นอนว่ามีคนอื่นๆ อีกหลายคนที่สร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมา ไม่ว่า
จะเป็นสตีฟ จ็อบส์, วอร์เรน บัฟเฟตต์ หรืออนิตา ร็อดดิค ผู้ล่วงลับ แต่แบรนสัน
แตกต่างจากคนอื่น เพราะกรณีของคนอื่นที่กล่าวมานั้นต่างก็มีผลิตภัณฑ์หลัก
เป็นตัวยืน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การลงทุน หรือเครื่องสำอาง แต่
สำหรับแบรนสันนั้น ผลิตภัณฑ์ถือเป็นเรื่องรอง เราจะติดยี่ห้อเวอร์จินบนอะไร
ก็ได้ ไม่ว่าจะบนถุงยางอนามัย บนขวดวอดก้า บนโทรศัพท์มือถือ หรือบน
ตัวเครื่องบิน บางครั้งก็ได้ผล บางครั้งก็ไม่ แต่คุณก็แค่ต้องลอง และไม่เคยมีใคร
ตำหนิแบรนสันสักครั้ง เมื่อไม่ประสบความสำเร็จตามคาด
แม้แต่กิจกรรมเรียกความสนใจจากสาธารณชน ซึ่งทำแล้วอาจดูน่าเกลียด หาก
เป็นคนอื่นที่อึดอัดกับการเอาชื่อเสียงของตัวเองใส่เข้าไปในแบรนด์ แต่กิจกรรม
เหล่านั้นสอดคล้องกับความเป็นตัวตนของแบรนสัน คุณอาจพูดได้ว่าทั้งชีวิตของ
แบรนสันก็เหมือนการเรียกร้องความสนใจจากสาธารณชนอยู่แล้ว แต่นั่นก็ไม่ได้
บัน่ ทอนเขาเลยสักนิด อาจเป็นเพราะเขาดูจะสนุกกับทุกๆ อย่างทีท่ ำ นักข่าวบีบซี ี
ชื่อ โรเบิร์ต เพสตัน (2009) นิยามสิ่งที่เรียกว่า “บาดแผลของผู้ประกอบการ” 

ไว้ว่าคือ วัยเด็กอันขมขื่นหรือประสบการณ์เจ็บปวดที่เป็นแรงผลักดันผู้คนสู่ความ
สำเร็จ แต่ไม่อาจรู้สึกพึงพอใจหรือมีความสุขได้อย่างแท้จริง แต่แบรนสันนั้นค่อน
ข้างตรงข้ามโดยสิ้นเชิง เขาอาจเป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้และมีพลังล้นทะลักตลอด
เวลา ดูเหมือนเขาทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะสนุกกับมันจริงๆ
แต่เบื้องหลังความชอบเป็นเป้าความสนใจ ยังมีมุมส่วนตัวเล็กๆ ซ่อนอยู่ คนที่
เคยสำรวจกิจกรรมทางการเงินของแบรนสันมักจะไม่ได้ข้อมูลอะไรนัก หนังสือชื่อ
Branson เขียนโดย ทอม บาวเวอร์ นักข่าวจอมขุดคุ้ยชื่อดัง ได้บรรยายแบรนสัน
ว่า เป็นคนชอบความเสี่ยง และทำให้บริษัทของเขาต้องเฉียดล้มละลายหลายครั้ง
คำถามที่คนมักถามก็คือ บริษัทไหนของแบรนสันกันแน่ที่ทำเงิน (และบริษัทไหน
ที่ต้องคอยพึ่งบริษัทอื่นเพื่อให้อยู่รอด?) อันที่จริงบัญชีของบริษัทเวอร์จินโฮลดิ้ง
มีเงินที่ได้จากกิจการที่ไม่ใช่ธุรกิจสายการบินไม่มากนัก น่าจะเป็นเหตุผลนี้เอง

ริชาร์ด แบรนสัน

ที่อธิบายว่า ทำไมแบรนสันถึงไม่ชอบเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้น ไม่ใช่เพราะผู้บริหาร
สถาบันการเงินคร่ำครึและไร้จินตนาการหรอกครับ บาวเวอร์บรรยายลักษณะของ
แบรนสันไว้ว่า เป็นคนอยากเด่นดังออกนอกหน้า เป็นนักธุรกิจที่เด็ดขาด และเป็น
คนที่มีพรสวรรค์ในการเอาเงินจากนายธนาคาร
กิจกรรมผาดโผนที่ไม่มีวันจบสิ้นของแบรนสันอาจเริ่มซาลงบ้างแล้ว ในปี 2008
นิตยสาร The Economist ระบุว่า ทุกวันนี้แบรนสันใช้เวลาว่างอันน้อยนิดที่แสน
มีค่าของเขาอยู่ในประเทศบ้านเกิด: “ชาวอังกฤษจดจำเซอร์ริชาร์ดได้ในภาพของ
ชายหัวขบถ แต่หลายคนก็เริ่มหน่ายกับการประชาสัมพันธ์ตัวเองของเขา บางที
คนอเมริกันอาจจะปรบมือสรรเสริญความทะลึ่งตึงตังของเขาก็ได้” ทั้งหมดนี้
อาจมี ค วามจริ ง อยู ่ บ ้ า ง แต่ ต อนนี ้ ก ็ ย ั ง เร็ ว เกิ น ไปที ่ จ ะจารึ ก แบรนสั น ไว้ เป็ น
ประวัติศาสตร์ ในปี 2010 เขามีอายุครบ 60 ปี (แต่ดูเด็กกว่านั้นสัก 15 ปีได้)
และดูเหมือนว่าเขาคงจะไม่ยอมแก่ง่ายๆ

เชิงอรรถท้ายบท
1 ถ้วยรางวัลที่มอบให้แก่เรือเดินสมุทรที่สามารถข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้
เร็วที่สุด
2 Black Monday หมายถึงวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 1987 ซึ่งเป็นวันที่ตลาดหุ้น
ทั่วโลกร่วงอย่างรุนแรงพร้อมกัน
3 Al Gore อดีตรองประธานาธิบดีของสหรัฐฯ

25

บทที่ 3
วอร์เรน บัฟเฟตต์
(Warren Buffett)

ก

ารประชุมสามัญประจำปีของบริษัทส่วนใหญ่มักจะน่าเบื่อ และเรื่องน่า
ตื่นเต้นเพียงอย่างเดียวก็มักจะมาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นนักเคลื่อนไหวที่ชอบมา
ป่วนงาน (ถึงแม้ว่าพวกเขาแทบจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงใดๆ เมื่อเทียบกับผู้ลงทุน
สถาบันที่ไม่เคยโผล่หัวมาประชุมสักครั้ง) แต่ที่ Berkshire Hathaway ไม่เหมือน
ที่อื่น ทุกๆ ปีจะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมราวๆ 30,000 คน ถึงแม้การประชุมจะ
จัดขึ้นในเมืองที่เงียบสงบอย่างโอมาฮา ในรัฐเนแบรสกาก็ตาม การประชุมสามัญ
ประจำปีของ Berkshire Hathaway ถือเป็นงานใหญ่เป็นอันดับสองของเมือง 

รองจากการแข่งขันเบสบอลโลกระดับวิทยาลัย (College World Series Baseball
Tournament)
เคลลี บรอซ ผู้จัดการประชุมสามัญของบริษัทกล่าวว่า ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะตัว
ผู้ก่อตั้งที่เป็นตำนานของบริษัทนั่นเอง: “ผู้ถือหุ้นอยากฟังสิ่งที่วอร์เรนและ
ชาร์ลี มังเกอร์ (ผู้ร่วมก่อตั้ง) จะพูด ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจของ Berkshire เท่านั้น 

แต่ยังรวมถึงปรัชญาการทำธุรกิจและมุมมองเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมด้วย วอร์เรน
และชาร์ลีตลกมากเวลาทั้งคู่อยู่ด้วยกัน เราไม่เพียงได้ความรู้เท่านั้น แต่ยังได้
ความเพลิดเพลินจากการนั่งฟังพวกเขาคุยกันบนเวที ตลอดระยะเวลาหกชั่วโมง
ของการพูดคุยซักถามอีกด้วย”

28

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

วอร์เรน บัฟเฟตต์เป็นบุคคลพิเศษ เขาดูไม่เหมือนเศรษฐีพันล้าน แต่เหมือน
คนธรรมดาหรืออาจจะดูคล้ายอาจารย์มหาวิทยาลัยมากกว่า เขาใช้ชีวิตเรียบง่าย
เป็นคนเจ้าคารม และมีคำพูดคมๆ หลุดปากให้เราเอาไปเล่าต่อได้เสมอ อย่าง
เช่น “คุณจะรู้ว่าใครแก้ผ้าว่ายน้ำ ก็ตอนที่น้ำลดเท่านั้นแหละ” ทั้งยังเป็นคน
ถ่อมตัวและประเมินตัวเองไว้ต่ำ เขาให้ความเห็นว่าความมั่งมีของเขาล้วนมาจาก
โชคทั้งสิ้น “ถ้าคุณเอาผมไปปล่อยไว้ในบังคลาเทศ หรือเปรู หรือที่ไหนสักที่ 

คุณก็จะรู้ว่าความสามารถพิเศษแบบนี้เมื่ออยู่ผิดที่จะเป็นยังไง” ที่สำคัญที่สุดคือ
เขาคือนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก คงไม่ผิดนักถ้าเราจะพูดว่า
ถ้าไม่ใช่เพราะบัฟเฟตต์ ผู้คนมากมายก็จะไม่เคยได้ยินชื่อเนแบรสกาแน่ๆ 
ก็เหมือนกับกลยุทธ์การลงทุนดีๆ ทั่วไปนั่นแหละครับ กลยุทธ์การลงทุนของ
บัฟเฟตต์ง่ายจนไม่น่าเชื่อ นั่นคือ ลงทุนเฉพาะในบริษัทที่เขาเข้าใจ เชื่อมั่นในการ
บริหารจัดการ และคิดว่ามีแนวโน้มจะเติบโตได้ในระยะยาวเท่านั้น เขาซื้อหุ้นและ
บริษัทที่เชื่อว่ามีค่าพอที่จะถือไว้ กลยุทธ์ง่ายๆ นี้ทำให้บัฟเฟตต์ติดอันดับสาม
ของคนที่รวยที่สุดในโลก ซึ่งก็ไม่ได้มีความหมายอะไร เพราะเขาเคยครองอันดับ
หนึ่งและสองมาแล้ว บัฟเฟตต์เป็นที่รู้จักในฐานะคนสวนกระแส เรามักจะเห็นเขา
ทำสิ่งตรงข้ามกับคนที่ทำเงินได้มหาศาลทำด้วยวิถีเดิมๆ เขาเลือกที่จะไม่ยุ่งกับ
กระแสดอทคอมและหลีกเลี่ยงการถืออนุพันธ์ในช่วงทศวรรษ 2000 ตัวอย่างทั้ง
สองนี้แสดงให้เห็นว่าแม้บัฟเฟตต์อาจพลาดบ้างบางครั้งในระยะสั้น เขามักจะคิด
ถู ก เสมอในระยะกลางและระยะยาว ด้ ว ยเหตุ น ี ้ เ องเขาจึ ง ได้ ร ั บ ฉายาว่ า 

“ปราชญ์แห่งโอมาฮา” หรือไม่ก็ “เทพพยากรณ์แห่งโอมาฮา”
บัฟเฟตต์เกิดในปี 1930 เป็นบุตรชายของสมาชิกรัฐสภาของพรรครีพับลิกันและ
นายหน้าค้าหุ้น เช่นเดียวกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงคนอื่นๆ บัฟเฟตต์
ฉายแววฉลาดตั้งแต่เด็ก ตอนอายุ 6 ขวบเขาซื้อโค้กแพ็คครึ่งโหลมาแยกขาย
เป็นขวด โดยบวกกำไรเพิ่มขวดละ 20% พอ 11 ขวบ เขาก็ซื้อหุ้นก้อนแรกใน
ราคา 38 เหรียญต่อหุ้น ราคาหุ้นตกลงมาที่ 27 เหรียญ แต่ไม่นานก็เด้งกลับขึ้น

วอร์เรน บัฟเฟตต์

ไปอยู่ที่ 40 เหรียญตอนที่เขาขาย ถึงแม้จะทำกำไรได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งถ้าเขาถือ
ต่ออีกหน่อยก็คงทำกำไรได้มากกว่านั้น เพราะราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปถึง 200 เหรียญ
ในเวลาต่อมา นี่เป็นบทเรียนบทแรกๆ ที่นักลงทุนระยะยาวจะได้เรียนรู้ เขายื่น
เอกสารภาษีเงินได้ครั้งแรกในปี 1944 ก่อนที่จะเรียนจบชั้นมัธยม เขาเปิดให้เช่า
เครื่องพินบอล เก็บเงินได้หลายพันเหรียญจากการส่งหนังสือพิมพ์ (หรือเทียบเท่า
หลายหมื่นเหรียญในปัจจุบัน) และซื้อที่ดินไว้ 40 เอเคอร์และให้ชาวนาเช่า
หลังจากเรียนจบมัธยม เขาไม่อยากเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย แต่พ่อไม่เห็น
ด้วย เขาจึงตัดสินใจเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนธุรกิจ Wharton แห่งมหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนียก่อนจะโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยเนแบรสกา ที่นั่นเขาได้
อ่านหนังสือของเบนจามิน เกรแฮม เรื่อง The Intelligent Investor ซึ่งแนะนำให้
นักลงทุนหาสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่า “บริษัทก้นบุหรี่” หรือบริษัทที่มีมูลค่าต่ำกว่า
ความเป็นจริงและยังมีคุณค่าในตัวมันเอง เมื่อเรียนจบ ทาง Harvard Business
School ปฏิเสธไม่รับเข้าเรียนต่อ เขาจึงไปเรียนที่โคลัมเบียแทน และด้วยวุฒิ
ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ เขาตัดสินใจไปทำงานกับเกรแฮม
บัฟเฟตต์เริ่มพัฒนาแนวคิดการลงทุนของตัวเอง นั่นคือ แทนที่จะมองหาบริษัท
ใกล้เจ๊งที่เขาจะรีดประโยชน์ออกมาได้เพียงน้อยนิด เขาเริ่มสนใจลงทุนในธุรกิจ
ที่มีการบริหารจัดการดีและไม่หวือหวาไปตามกระแสมากกว่า ในปี 1957 เขา
ตั้งบริษัทลงทุนแบบห้างหุ้นส่วนขึ้นมาในเนแบรสกา โดยตั้งเป้าจะทำกำไรให้ได้
มากกว่าดัชนีดาวโจนส์ 10% และในอีก 12 ปีต่อมาเมื่อบริษัทปิดตัวลง บริษัท
เขาทำกำไรได้เกือบ 30% ในขณะที่ดาวโจนส์ขึ้นไปเพียง 7.4% 
แต่บริษัทที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นในปี 1962 ในปีนั้นเขาซื้อบริษัทสิ่งทอ
ในแมสซาชูเซตส์ชื่อ Berkshire Hathaway ที่กิจการกำลังย่ำแย่ ซึ่งเป็นบริษัท
แบบที่เกรแฮมเรียกว่าบริษัทก้นบุหรี่ แต่บัฟเฟตต์ไม่ได้ต้องการเพียงจะเค้นเอาแต่
ประโยชน์สองสามหยดสุดท้ายจากบริษัทนี้เท่านั้น เขาเริ่มโยกทรัพยากรของ

29

30

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

บริษัทไปใช้ในธุรกิจอื่นๆ ที่โดดเด่นที่สุดคือธุรกิจประกัน ทำให้เขามีรายรับเข้า
กระเป๋าสม่ำเสมอ ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ เขาจะมีเงินก้อนโตในกระเป๋าในช่วงได้
รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันและตอนสรุปเรื่องเงินค่าสินไหมทดแทนนั่นเอง สิ่งที่
ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือ ณ ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นซบเซา เป็นสถานการณ์ที่
ลงตัวเหมาะเจาะที่สุดสำหรับคนที่ถนัดเรื่องการเล็งมูลค่าระยะยาวที่คนอื่นๆ มอง
ไม่เห็น
และนี่ก็คือกลยุทธ์ของบัฟเฟตต์ รายงานประจำปีและบัญชีของบริษัทดูสวยงาม
เมื ่ อ เที ย บผลการดำเนิ นการกั บ ดั ช นี S&P 500 ระหว่ า งปี 1965 ถึ ง 2009
Berkshire Hathaway โตขึ้นราวๆ 20.3% ต่อปีโดยเฉลี่ย ในขณะที่ S&P 500 เพิ่ม
ขึ้นเพียง 9.3% หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เงิน 100 เหรียญที่ลงทุนในกลุ่มบริษัท
ในดัชนี S&P ในปี 1965 จะมีมูลค่าเท่ากับ 5,430 เหรียญ แต่ถ้าลงทุนใน
Berkshire Hathaway มูลค่าจะเท่ากับ 434,057 เหรียญ แน่นอนว่า Berkshire
Hathaway ได้ ส ร้ า งเศรษฐี เงิ น ล้ า นในโอมาฮาขึ ้ น มาแบบงงๆ หลายคนอยู ่
เหมือนกัน
แต่ก็ใช่ว่าบัฟเฟตต์จะได้รับการชื่นชมยกย่องเสมอไป เขาตั้งใจเลี่ยงกระแสดอท
คอมเพราะหุ ้ นกลุ ่ ม เทคโนโลยี ท ี ่ ก ำลั ง ร้ อ นแรงอยู ่ ณ ขณะนั ้ น ไม่ ใ ช่ ห ุ ้ นที ่
ควรจะถือไว้นาน หรือไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาเข้าใจถ่องแท้ ในปี 1999 หุ้น Berkshire
Hathaway โตขึ้นเพียง 0.5% ในขณะที่ดัชนี S&P เพิ่มขึ้น 21% และดัชนี
NASDAQ โตขึ้นถึง 80% และเมื่อ NASDAQ พุ่งขึ้นไปสูงจนน่าหวาดเสียว 

หลายคนเริ่มเชื่อเป็นจริงเป็นจังว่าปัจจัยอย่างความสามารถในการทำเงินเริ่มไม่มี
ผลกับราคาหุ้นเสียแล้ว บัฟเฟตต์เริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และแล้ววันที่
10 มี น าคม 2000 ฟองสบู ่ ก ็ แตก และตลอดช่ ว งสามปี ถ ั ด มา Berkeshire
Hathaway ก็สามารถทำกำไรได้ในภาพรวม (แต่ขาดทุนในปี 2001) ขณะที่ดัชนี
S&P กลับร่วงเอาๆ สำหรับ NASDAQ สิบปีหลังจากนั้นก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้
และทำได้แค่ 50% ของช่วงสูงสุดที่ทำไว้ในช่วงกระแสดอทคอม แค่ในระยะเวลา

วอร์เรน บัฟเฟตต์

เพียงหนึ่งปี บัฟเฟตต์ได้เปลี่ยนจากตาลุงไดโนเสาร์ที่ไม่เข้าใจเศรษฐกิจยุคใหม่ไป
เป็นหนึ่งในมนุษย์ไม่กี่คนที่ฉลาดพอที่จะลงทุนในสิ่งที่เขาเข้าใจเท่านั้น ซึ่งส่งผล
ให้ชื่อเสียงของเขาในฐานะกูรูด้านการลงทุนยิ่งมั่นคงขึ้นอีก
ประวัติศาสตร์ก็จะซ้ำรอยอีกครั้งในเกือบอีกสิบปีต่อมา ด้วยความสามารถในการ
คาดการณ์บวกกับสไตล์การลงทุนที่เรียบง่าย บัฟเฟตต์ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับ
อันตรายการจากซื้อขายเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรหลังจาก
ตลาดหุ้นล่มในช่วงดอทคอมไม่นาน ในรายงานประจำปี 2002 ของ Berkshire
Hathaway เขาเขียนไว้ว่า “ผมมองตราสารอนุพันธ์เป็นเหมือนระเบิดเวลา ทั้งต่อ
ผู้ถือและต่อระบบเศรษฐกิจ” เขากล่าวว่ามันคือ “อาวุธทางการเงินอำนาจ
ทำลายล้างสูง” และยังเปรียบเทียบเป็น “นรก...ที่เข้าง่าย แต่ออกยาก” นี่เป็น
เรื่องที่ถูกต้องตรงเผงที่สุดและเป็นการสื่อออกมาในสไตล์บัฟเฟตต์ด้วยภาษาที่
ทุกคนเข้าใจ แน่นอนครับ เขาพูดถูก และแม้ปี 2008 จะเป็นปีที่ย่ำแย่ที่สุดของ
Berkshire บริษัทก็ยังติดลบเพียง 9.6% เทียบกับดัชนี S&P ซึ่งตกลงกว่า 37% 
ในช่วงเวลาน่าหดหู่ที่สุดช่วงปี 2008 วันที่โลกการเงินกำลังสงสัยว่าสถานการณ์
จะเป็นอย่างไรต่อไป บัฟเฟตต์ยังคงไปเลือกซื้อหุ้น ช่วงปลายปี 2008 เขา
ตัดสินใจซื้อหุ้น Goldman Sachs1 ไปห้าพันล้านเหรียญหลังเขาเปรยว่า “จงกลัว
เมื่อคนอื่นกล้า และจงกล้าเมื่อคนอื่นกลัว” และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2010 เมื่อ
ทุกคนมุ่งจะโจมตี Goldman Sachs บัฟเฟตต์กลับให้การสนับสนุนประธานบริหาร
ลอยด์ แบลงค์ฟีนซึ่งกำลังตกเป็นเป้าโจมตีอย่างหนัก
สรุปว่าบัฟเฟตต์มีข้อเสียอะไรที่พอจะให้เราพูดถึงได้บ้างรึเปล่า? อันที่จริง เขาก็
เคยเพลี่ยงพล้ำมาบ้างเหมือนกัน แต่ในหลายๆ ครั้ง อย่างกรณีสายการบิน US
Airway ในช่วงต้นยุค 1990 ถ้าคุณใจเย็นพอที่จะถือหุ้นไปเรื่อยๆ สุดท้ายราคาหุ้น
ก็ต้องกลับขึ้นไปอยู่ในระดับเดิม ลัทธิบัฟเฟตต์ บรรดาแฟนคลับ และเหล่าสาวก
ที่คอยตามแบบงงๆ อาจกระวนกระวายนิดหน่อย แต่ก็ออกจะยากสักหน่อยที่จะ

31

32

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

ทำใจไม่ให้ชอบชายผู้ถ่อมตัวและซื่อสัตย์คนนี้ได้ เขาทำตามที่พูดเสมอ ให้
เงินเดือนตัวเอง 100,000 เหรียญต่อปี ซึ่งถือว่าน้อยนิดในประเทศที่มีซีอีโอ
นับไม่ถ้วนที่จ่ายเงินเดือนให้ตัวเองเป็นล้านเหรียญทั้งๆ ที่ประสบความสำเร็จ
น้อยกว่ามาก เขากินเบอร์เกอร์และดื่มโค้ก ขับรถคันเก่า และยังคงอาศัยอยู่
ในบ้านราคา 31,500 เหรียญในโอมาฮาที่เขาซื้อไว้ตั้งแต่ปี 1957 ถึงแม้จะมี
บ้านริมทะเลราคาสี่ล้านเหรียญที่ลากูนาบีชก็ตาม ในปี 1989 เขาซื้อเครื่องบิน
ส่วนตัวและตั้งชื่อว่า Indefensible (เถียงไม่ออก) เสียดสีตัวเองแบบขำๆ เพราะ
เขาเคยวิจารณ์ความฟุ่มเฟือยของพวกซีอีโอในด้านต่างๆ ไว้ อย่างเช่น การเดิน
ทาง
ภาพลักษณ์ของบัฟเฟตต์ที่ไม่ยึดติดกับการได้ชื่อว่าเป็นคนที่รวยที่สุดในโลก
มาแล้วนั้นเป็นความจริง คนที่ส่งไอเดียธุรกิจไปให้เขาเอง มักจะได้รับจดหมาย
ตอบด้วยความใส่ใจ มีเรื่องราวมากมายที่เล่าถึงความเป็นกันเองและความติดดิน
ของเขา นักข่าวที่โทรศัพท์ไปหาผู้ช่วยส่วนตัวของเขาเพื่อขอนัดสัมภาษณ์มักพบ
ว่ากำลังพูดกับตัวบัฟเฟตต์เองอยู่บ่อยๆ เพราะเขามักรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองเสมอ
ปัจจุบัน ในวัย 80 ปี บัฟเฟตต์บอกว่าเขากำลังมองหาผู้สืบทอด และมีข่าวลือ
หนาหูว่าคนๆ นั้นอาจจะเป็น อาจิต จาอิน หัวหน้าฝ่ายกิจการประกันภัยต่อของ
Berkshire ผู้ซึ่งบัฟเฟตต์เคยเอ่ยถึงเขาไว้ว่าเป็น “ดาวรุ่ง” 
ถ้าพิจารณาจากปรัชญาของบัฟเฟตต์ และความชิงชังการให้มรดกอย่างรุนแรง
คงมีความเป็นไปได้สูงว่าลูกๆ ของเขาคงจะไม่ได้มรดกจากเขามากมายนัก เขา
เคยพูดหลายครั้งว่าคนที่โตมาบนกองมรดกก็เป็นแค่หนึ่งในสมาชิก “สมาคม
สเปิร์มที่โชคดี” และพูดต่อว่า “ผมอยากให้ลูกแค่พอที่จะทำให้พวกเขารู้สึกว่า
พวกเขาจะทำอะไรก็ได้ แต่ไม่มากพอที่จะรู้สึกว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้” สำหรับ
ทรัพย์สินจำนวนมหาศาลของเขา เขาเคยประกาศไว้ในปี 2006 ว่า เขาจะมอบ
85% ของหุ้น Berkshire Hathaway ที่เขาถือให้องค์กรการกุศล ซึ่งห้าในหกส่วน
ของจำนวนนั้นจะมอบให้มูลนิธิ Bill & Melinda Gates ซึ่งเน้นช่วยเหลือด้าน

วอร์เรน บัฟเฟตต์

สุขภาพ ความยากจนและการศึกษา (บัฟเฟตต์กับครอบครัวเกตส์เป็นเพื่อนสนิท
กัน) มูลค่าของของขวัญชิ้นนี้น่าจะอยู่ที่ราวๆ 37,000 ล้านเหรียญในปี 2006 

นับเป็นกิจกรรมการกุศลที่มีมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกจริงๆ ส่วนอีก
15% ที่เหลือเขาก็จะมอบให้องค์กรการกุศลเช่นกัน
ในปี 2010 เขาและบิลล์ เกตส์เสนอว่า คนรวยน่าจะมอบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ
ทรัพย์สมบัติให้การกุศล ในจดหมายถึงนิตยสาร Fortune ฉบับหนึ่ง บัฟเฟตต์
เขียนว่า 
“โชคของผมมาจากการที ่ ผ มใช้ ช ี ว ิ ต อยู ่ ในระบบตลาด ซึ ่ ง บางครั ้ ง ก็ ให้
ผลลัพธ์ที่บิดเบือนไป แม้ว่าโดยรวมแล้วมันจะเป็นผลดีต่อประเทศของเรา 

ผมทำงานในระบบที่ให้รางวัลผู้ที่ช่วยชีวิตคนอื่นในสนามรบเป็นเหรียญ ให้
รางวัลครูผู้ยิ่งใหญ่ด้วยข้อความแสดงความขอบคุณจากผู้ปกครอง แต่ให้
รางวัลผู้ที่พบความผิดพลาดในการตีราคาหุ้นด้วยเงินเหยียบพันล้าน พูด
สั้นๆ ก็คือ การจะมีโชคจับได้ไม้ยาวนั้นเป็นเรื่องที่เอาแน่อะไรไม่ได้เลย” 
เขาเชื่อว่าการมอบสมบัติส่วนตัวก้อนใหญ่ให้การกุศลคือวิธีที่ดีที่สุดที่เขาสามารถ
มอบสิ่งดีๆ กลับให้แก่สังคม

เชิงอรรถท้ายบท
1 สถาบันผู้ให้บริการด้านการเงินการลงทุนยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ

33

บทที่ 4
เจฟฟ์ เบโซส์ (Jeff Bezos)

ถ้

าแอนดี โกรฟคือสัญลักษณ์ของซิลิคอนแวลลีย์ยุคแรก และสตีฟ จ็อบส์
คือยุคที่สอง เจฟฟ์ เบโซส์ก็คงเป็นสัญลักษณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ของซิลิคอน
แวลลีย์ในยุคที่สาม ซึ่งเป็นช่วงแห่งการปฏิวัติไปสู่ยุคดอทคอม บริษัทของเขาคือ
แอมะซอน (Amazon) ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 ในเมืองซีแอตเทิล ในรูปร้านหนังสือ
ออนไลน์ ธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นสไตล์ดอทคอมอย่างแท้จริง โกยรายได้ไปหลาย
ร้อยล้านเหรียญในช่วงปีแรกๆ แต่ต่างจากเว็บอื่นๆ ตรงที่อยู่รอดมาได้และได้
กลายเป็นบริษัทธุรกิจออนไลน์ยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง 56,000 ล้านเหรียญ และ
แอมะซอนไม่ใช่แค่อยู่รอด แต่ยังโตขึ้นเรื่อยๆ และได้กลายมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่
แห่งวงการค้าปลีกด้วย

แม้ว่าทั้งเบโซส์และแอมะซอนมักจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
ดอทคอม แต่ความจริงที่เขาอยู่รอดมาได้ในขณะที่ทุกคนล้มเหลว ก็เพราะทั้ง
เบโซส์และแอมะซอนไม่ใช่ธุรกิจดอทคอมในแบบที่ใครๆ ทำ ข้อแตกต่างข้อแรก
คือ หัวใจหลักของบริษัทเน้นไปที่ลูกค้าและการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่
ลูกค้าเสมอ นี่คือสิ่งที่เบโซส์ยึดมั่นแน่วแน่มาตลอด ข้อที่สองคือ เบโซส์ต่างจาก
บริษัทดอทคอมอื่นๆ ตรงที่เขาได้มองไว้ล่วงหน้าว่าบริษัทจะทำเงินไม่ได้ในช่วง
สี่ถึงห้าปีแรก และข้อที่สามก็คือ บริษัทยังรักษาจุดยืนตลอดช่วงที่เกิดวิกฤต
ดอทคอม ในขณะที่คนอื่นสติแตกหลุดออกนอกวงโคจรไปเป็นแถบๆ 

36

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

เบโซส์เกิดในเมืองแอลบูเคอร์คี รัฐนิวเม็กซิโกในปี 1964 แม่ให้กำเนิดเขาตั้งแต่
เธอยังเป็นวัยรุน่ แต่ชวี ติ คูไ่ ม่ราบรืน่ ต้องเลิกร้างกับพ่อของเขา และไปแต่งงานใหม่
เมื่อเขาอายุได้ 4 ขวบ คุณตาของเขาซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่
และเป็นประธานคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูด้วย มีอิทธิพลต่อเจฟฟรีย์
น้อยอย่างมาก เมื่อยังเป็นเด็ก ลักษณะที่โดดเด่นชัดเจนอย่างหนึ่งของเจฟฟ์คือ
ความเฉลียวฉลาดสุดยอด  โดยเฉพาะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
ฉายแววนักประดิษฐ์ตั้งแต่ยังเล็ก ความสามารถในวัยเด็กของเขานี้เป็นสัญญาณ
บอกถึงสิ่งที่ตามมา นั่นคือ ได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์ และได้เข้าเรียนที่
มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ตอนแรกเขาตัดสินใจเลือกเรียนสาขาฟิสิกส์ แต่ต่อมาก็
เปลีย่ นไปสายคอมพิวเตอร์ และตัดสินใจเรียนปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
และวิศวกรรมไฟฟ้าในที่สุด
หลังจากเรียนจบในปี 1986 เบโซส์ได้เข้าทำงานในสายการเงินกับบริษัทสองสาม
แห่งในวอลล์สตรีท ซึ่งตอนนั้นบริษัทเหล่านี้กำลังพยายามหาวิธีใช้วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์มาสร้างเครื่องมือพยากรณ์แนวโน้มตลาดหุ้น ในปี 1994 ช่วงที่เขา
กำลังทำงานให้ DE Shaw1 จู่ๆ เขาก็เกิดปิ๊งไอเดียบรรเจิดขึ้นมา ช่วงนั้นจำนวนผู้
ใช้อินเทอร์เน็ตกำลังขยายตัวกว่า 2,300% ต่อปี ดังนั้นเบโซส์ผู้ที่เรารู้กันดีว่า
เป็นคนมีความพยายามสูงและมีวิธีคิดที่เป็นระบบจึงลองเข้าไปค้นดูธุรกิจที่มีการ
ซื้อขายทางไปรษณีย์สูงสุด 20 อันดับแรก เพื่อหาว่าธุรกิจไหนน่าจะไปได้ดีใน
สื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต เขาเลือกธุรกิจหนังสือเพราะเป็นสินค้าที่ซื้อขายทาง
ไปรษณีย์กันทั่วไปอยู่แล้ว แต่ธุรกิจนี้มีปัญหาอย่างหนึ่ง นั่นคือ แค็ตตาล็อก
หนังสือมักมีขนาดใหญ่เทอะทะ ซึ่งนั่นหมายความว่าอินเทอร์เน็ตจะสามารถช่วย
แก้ปัญหานี้ได้ แต่นี่ยังคงเป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น เพราะในขณะนั้นยังไม่มี
ธุรกิจออนไลน์เกิดขึ้นในโลก และมีเพียงมนุษย์ไม่กี่คนที่มีอีเมลเป็นของตัวเอง
เบโซส์ยังคงเดินหน้าพยายามต่อไป เขาไปที่การประชุมผู้ค้าหนังสือแห่งอเมริกา
ในลอสแองเจลิส และพบว่าบรรดาผู้ค้าหนังสือมีข้อมูลรายชื่อหนังสือในรูปไฟล์

เจฟฟ์ เบโซส์

อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว ยิ่งทำให้เขาเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าธุรกิจหนังสือนั้นเหมาะกับ
ตลาดออนไลน์อย่างแท้จริง จุดขายแรกของธุรกิจของเขาชัดเจน นั่นคือ ร้าน
หนังสือออนไลน์ที่มีหนังสือให้เลือกมากกว่าร้านหนังสือทั่วไป ยิ่งกว่านั้น หนังสือ
เป็นสินค้าที่เหมาะกับการขายออนไลน์อย่างยิ่ง เพราะค่าบริการไปรษณีย์ตาม
อัตราส่วนน้ำหนักต่อมูลค่าสินค้าทำให้การส่งทางไปรษณีย์ไม่เป็นปัญหา หนังสือ
เป็นของไม่เน่าเสีย และทุกคนก็ยินดีรอสินค้าสองสามวันอยู่แล้ว ยิ่งกว่านั้นคือ มี
ผู้คนมากมายที่อยู่ไกลร้านหนังสือที่มีหนังสือให้เลือกมากพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสหรัฐฯ ร้านหนังสือออนไลน์จึงน่าจะเป็นเหมือนสิ่งที่ฟ้าประทานมาให้พวกเขา
เลยทีเดียว
แต่เบโซส์ไม่สามารถทำให้นายจ้างสนใจแผนธุรกิจนี้ เขาจึงตัดสินใจทำธุรกิจนี้เอง
ร่วมกับภรรยา เขาร่างแผนธุรกิจขึ้นมาและก่อตั้ง Amazon.com ขึ้นในปี 1994
โดยมีครอบครัวและเพื่อนๆ เป็นผู้ลงทุนเริ่มแรก สถานที่เกิดของแอมะซอนตาม
แบบฉบับชาวเวสต์โคสต์ก็คือ โรงรถของบ้านสองห้องนอนในซีแอตเทิลนั่นเอง
เบโซส์เลือกซีแอตเทิลเพราะเป็นเมืองที่มีประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่หนาแน่น
ว่ากันว่า นิค ฮาเนาเออร์ นักธุรกิจจากซีแอตเทิลและนายทุน “คนนอก” คนแรก
ของแอมะซอน เป็นคนชักชวนให้เบโซส์เดินหน้าธุรกิจนี้  ฮาเนาเออร์ลงเงิน
40,000 เหรียญในบริษัทไร้ประสบการณ์ โดยเชื่อในข้อได้เปรียบของแอมะซอน 

ณ ช่วงรุ่งเรืองสุดขีดในช่วงดอทคอมบูม เงินทุนก้อนนี้ของเขามีมูลค่าสูงถึง 250
ล้านเหรียญ เมื่อเบโซส์ได้ให้เพื่อนๆ ทดลองใช้เว็บไซต์ และคิดว่าเว็บไซต์ใช้งาน
ได้ อ ย่ า งที ่ ค วรจะเป็ น แล้ ว เขาจึ ง เปิ ด ร้ า นหนั ง สื อ ออนไลน์ ข องเขาในเดื อ น
กรกฎาคม ปี 1995 เว็บไซต์ของแอมะซอนระบุว่า หนังสือเล่มแรกที่ขายได้คือ
Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer models of the fundamental
mechanisms of thought
แอมะซอนกลายเป็นขวัญใจชาวดอทคอมอย่างรวดเร็ว เบโซส์จัดการกับสื่อได้ดี
และหนังสือก็เป็นสิ่งที่คนอยากซื้อผ่านทางออนไลน์จริงๆ ในปี 1997 บริษัท

37

38

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

รวบรวมเงินได้ 54 ล้านเหรียญจากการเปิดขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก และใน
เดือนตุลาคมของปีเดียวกันนั้น บริษัทก็ได้รับออเดอร์สั่งซื้อเป็นออเดอร์ที่หนึ่งล้าน
และด้วยความหมายมาดอยากได้ความสนใจจากสื่อ เบโซส์ถึงกับลงทุนนำ
หนังสือไปส่งให้ผู้รับด้วยมือตัวเองถึงประเทศญี่ปุ่น แต่ก็มีคนที่คอยจับจ้องตรงจุด
ที่อาจจะไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักคือ บริษัทกำลังขาดทุนแค่ไหน เบโซส์มักพูด
เสมอว่า การเติบโตในช่วงแรกสำคัญกว่าการทำกำไร และเขาก็คิดอยู่แล้วว่าใน
ช่วงแรกจะต้องขาดทุน แต่ตัวเลขขาดทุนจำนวนมหาศาลทำให้หลายคนเริ่มตั้ง
คำถามกับกลยุทธ์ของเขา
แอมะซอนเริ่มขยายการลงทุนไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ในปี 1998 แอมะซอน
เปิดร้านขายเพลง และในปี 1999 ก็เริ่มทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเสื้อผ้า บริษัท
ยังเริ่มขยายกิจการไปยังประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสหรัฐฯด้วย ในปี 1998 

เริ่มขยายไปยังประเทศเยอรมนีและสหราชอาณาจักร เว็บไซต์ฮิตติดตลาดอย่าง
มาก ในปี 1999 ยอดขายพุ่งทะลุ 1.6 พันล้านเหรียญ และเมื่อดูจากตัวเลข
หลายๆ ตัว ทั้งยอดขาย ตัวเว็บเอง และเกณฑ์การประเมินธุรกิจดอทคอม
แบบเดิมๆ บริษัทก็ดูจะไปได้สวยทีเดียว นิตยสาร Times ยกให้เบโซส์เป็นบุคคล
แห่งปี (Ramo, 1999) อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวเลขสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยสวยนัก
ในเดือนพฤศจิกายน 1999 ตัวเลขขาดทุนรวมของบริษัทสูงถึงกว่าห้าร้อยล้าน
เหรียญ เบโซส์ก็ยังคงไม่รีบร้อนทำกำไร สถานการณ์ขาดทุนนี้ยังคงต่อเนื่องถึง
ในปีถัดมา ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤตการณ์ดอทคอม ในเดือนมิถุนายน 2000 หุ้น
แอมะซอนร่วงลง 19% เมื่อมีรายงานว่าบริษัทอาจประสบปัญหาเงินสดขาดมือ
แต่กระนั้นก็ยังเดินหน้าเปิดร้านออนไลน์ใหม่ทั้งในฝรั่งเศสและญี่ปุ่น สภาพในปี
2001 ก็ไม่ต่างจากเดิมนัก แอมะซอนแถลงว่าจะปลดพนักงาน พร้อมกับข่าวลือ
ที่ตามมาอีกมากมาย หลายคนคาดการณ์ว่าแอมะซอนก็คงจะเหมือนบริษัทดอท
คอมอื่นๆ ที่กำลังจะล้มหายตายจากไป หลายคนเริ่มแซวว่าเป็น Amazon.bomb
บ้าง Amazon.toast บ้าง แต่กระนั้นเบโซส์ก็ยังควบคุมสติไว้ได้ และสิ่งที่ดูเหมือน
จะเป็ นการยอมรั บ มากที ่ ส ุ ด ว่ า สิ ่ ง ต่ า งๆ อาจไม่ ได้ เป็ น ไปตามแผนก็ ค ื อ ใน

เจฟฟ์ เบโซส์

จดหมายที่เขาเขียนถึงผู้ถือหุ้นในปี 2001 ซึ่งระบุว่า “โอย...ช่างเป็นปีที่โหดร้าย
จริงๆ” ก็แน่อยู่แล้ว ปีนั้นแอมะซอนขาดทุนไป 1.4 พันล้านเหรียญ
ผมจำได้ว่าเคยได้สัมภาษณ์เจฟฟ์ เบโซส์ราวๆ ช่วงนั้น ซึ่งไม่ใช่ช่วงรุ่งโรจน์ที่สุด
ในอาชีพนักข่าวของผม วันนั้นเป็นวันที่ร้อนตับแตก เป็นหนึ่งในวันที่ร้อนที่สุด
ในประวัติศาสตร์เมืองลอนดอน ผมคิดว่าคงจะเท่ดีถ้าจะใส่กางเกงขาสั้นไป
สัมภาษณ์ เพราะคนในวงการนี้ก็แต่งตัวกันสบายๆ อยู่แล้ว ผมไม่แน่ใจว่าเบโซส์
คิดยังไงกับเรื่องนี้ เขาปล่อยมุกขำๆ นิดหน่อย นี่ไม่ใช่การสัมภาษณ์ที่เยี่ยมที่สุด
หรอกครับ ผมรู้สึกว่าเขาตอบไปแกนๆ ตามแบบฉบับ แน่นอนครับ ผมรู้ว่าเบโซส์
ก็แค่พูดในสิ่งที่เขาเชื่อจริงๆ แทนที่จะยอมรับว่าแอมะซอนจะไม่มีวันได้กำไร เขา
บอกว่าที่คนชอบพูดกันในตอนนั้นว่าแอมะซอนกำลังจะถึงจุดจบ มันเหลวไหล
ทั้งเพ และผมเองก็ไมได้เป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องนั้นด้วย แต่ก็นั่นแหละ คุณคิด
ว่าจะได้เจออะไรล่ะครับ ถ้าคุณดันอุตริใส่กางเกงขาสั้นโผล่ไปสัมภาษณ์บุคคล
แห่งปีของนิตยสาร Times
แต่ความกดดันก็เริ่มประดังเข้ามา เบโซส์จำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว เขาจึง
พูดว่าบริษัทจะทำกำไรให้ได้ภายในสิ้นปี พอต้นปี 2002 บริษัทก็รายงานผล
ประกอบการของไตรมาสที่ 4 ของปี 2001 ซึ่งแสดงกำไรจำนวนเล็กๆ ผิดจากที่
หลายคนคาด บริ ษ ั ท รายงานกำไรประจำปี เป็ นครั ้ ง แรกในปี 2004 สำหรั บ
ผลประกอบการของปี 2003 หรือ 7 ปีหลังจากที่บริษัทก่อตั้งขึ้น ด้วยจำนวนที่ดูดี
กว่าเดิม 125 ล้านเหรียญ ดูเหมือนว่าเจฟฟ์ เบโซส์ ผู้คร่ำหวอดในโลกดอทคอม
จะพูดถูกจริงๆ เขาไม่สนใจพวกที่ชอบดูถูกและคอยโจมตี เขารอดพ้นจากวิกฤต
ฟองสบู่ และได้สร้างอาณาจักรค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกออนไลน์ ปัจจุบัน
บริษัทค้าปลีกเพียงแห่งเดียวในสหรัฐฯ ที่ใหญ่กว่าแอมะซอนในแง่ของมูลค่าหลัก
ทรัพย์ตามราคาตลาดคือ วอลมาร์ท ในปี 2009 แอมะซอนได้รับการโหวตให้
เป็นบริษัทค้าปลีกอันดับสามของสหราชอาณาจักรที่เป็นที่ชื่นชอบที่สุด รองจาก
John Lewis และ IKEA (ข้อมูลจาก Verdict Research)

39

40

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

แอมะซอนยังคงเดินหน้าพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง ในปี 2004
แอมะซอนซื้อเว็บไซต์ของจีน Joyo.com และเปลี่ยนชื่อเป็น Amazon.cn ในปี
2007 และได้ขยายเข้าไปสู่ธุรกิจแทบจะทุกประเภทเท่าที่เราจะนึกออก ในช่วงต้น
2000 เว็บไซต์เริ่มขายสินค้าของคนอื่นควบคู่ไปกับสินค้าของตัวเอง ผลที่ตามมา
คือ แทนที่จะเป็นแค่เว็บไซต์ขายปลีก แอมะซอนได้กลายเป็นตลาดออนไลน์
ขนาดใหญ่ที่มีคนนับหมื่นนับแสนซื้อขายสินค้ากัน ในปี 2007 บริษัทก็เริ่มเปิดให้
ดาวน์โหลด MP3 ซึ่งทำให้กลายเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ iTunes อันไร้เทียมทานของ
บริษัท Apple แต่ก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนัก เพราะในขณะที่ iTunes และเจ้า
อื ่ น ๆ ขาย MP3 ที ่ ม าพร้ อ มกั บ Digital Rights Management (DRM) ซึ ่ ง
หมายความว่า คุณไม่สามารถก๊อปปี้ไฟล์ได้ แต่แอมะซอนไม่มี DRM และ MP3
ก็เป็นรูปแบบไฟล์ที่เล่นได้บนเครื่องเล่นแทบทุกประเภท นี่เป็นจุดแตกต่างสำคัญ
และทำให้แอมะซอนกลายเป็นที่รักของผู้บริโภคที่มีปัญหากับการควบคุมจุกจิก
ของ Apple ทันที ในขณะนี้แอมะซอนมีส่วนแบ่งตลาด 12% เทียบกับ Apple ซึ่งมี
อยู่ 70% (NPD Group, มีนาคม 2010) แต่ส่วนแบ่งตลาดของ Apple คงที่ ขณะที่
ส่วนแบ่งตลาดของแอมะซอนยังโตขึ้นเรื่อยๆ ผลงานที่โดดเด่นอีกชิ้นหนึ่งก็คือ
Kindle หรือเครื่องอ่าน e-book ในปี 2010 มีการประมาณการว่าเจ้ากระดาน
อิเล็กทรอนิกส์นี้ขายไปได้กว่า 8 ล้านเครื่อง เทียบให้เห็นชัดๆ ในปี 2010 Apple
ขาย iPad ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ tablet ของตัวเองไปประมาณ 15 ล้านเครื่อง iPad
สามารถใช้อ่านหนังสือได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนเจ้า Kindle โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเวลาอยู่กลางแดดเปรี้ยงๆ
แน่นอนครับ มีความผิดพลาดโน่นนี่เกิดขึ้นตลอด เบโซส์เคยพูดว่า “เราเป็นนัก
ลงทุนในทุกธุรกิจเปิดใหม่ในช่วง 1999 ที่ล้มละลายอย่าง Pets.com, living.com,
kozmo.com เราลงทุนมากมายไปกับบริษัทชื่อดังที่ล้มเหลว ข้อดีเพียงอย่างเดียว
ก็คือ เรามีบริษัทมากมาย สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้เราเขวออกนอกทาง แต่เสียเงินไป
มาก” (Quittner, 2008) บริษัทยังเคยลองพยายามจะทำ search engine (และบท
เรียนที่ได้คือ อย่าไปงัดข้อกับกูเกิล) แต่ข้อแตกต่างระหว่างแอมะซอนและ

เจฟฟ์ เบโซส์

เว็บอื่นๆ ที่เจ๊งไปเรียบร้อยก็คือ พื้นฐานของแอมะซอนมันใช่มาตั้งแต่แรก มี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน แผนงานที่มีเหตุผล เบโซส์เป็นคนทำงานละเอียดเสมอ และ
บริษัทเองก็มีวิธีทำสิ่งต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้นแอมะซอนยังยึดมั่น
ในการมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า และให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ
ข้อมูลปริมาณมหาศาลไม่ใช่เก็บไว้เพียงเพื่อกลั่นกรองข้อเสนอต่างๆ ให้ลูกค้า
แต่ละคนเท่านั้น แต่ยังทำให้เว็บไซต์เป็นเหมือนชุมชนที่ซึ่งความเห็นของสมาชิก
เกี่ยวกับสินค้ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วย
การประชุมในหัวข้อ “Disruptive by design” จัดขึ้นโดยนิตยสาร Wired ในปี
2009 ในช่วงถาม-ตอบกับสตีฟ เลวี เบโซส์ถูกถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้แอมะซอน
อยู่รอดมาได้ ทั้งๆ ที่ใครๆ ก็พากันกังขากันมาตั้งแต่ต้น เขาตอบว่า
“มีสองอย่างครับ นัน่ คือ ตัวชีว้ ดั ทางธุรกิจและราคาหุน้ หลังจากวิกฤตการณ์
ฟองสบู่ ราคาหุ้นก็ร่วง แต่ตัวชี้วัดทางธุรกิจยังคงดีขึ้น... เราถูกวิพากษ์
วิจารณ์อย่างหนักในช่วงนั้น แต่เราสังเกตว่าคนที่ด่าว่าเราหนักๆ เป็นลูกค้า
ชั้นเยี่ยมของเราทั้งนั้น การมีทีมงานที่มุ่งมั่นกับการสร้างผลิตภัณฑ์ทำให้คุณ
ทนกับแรงกดดันจากภายนอกได้ดีขึ้น”
แม้ว่าเบโซส์จะเป็นเสียงแห่งความหวังในยามที่เกิดวิกฤต แต่เขาก็เป็นเสียงเรียก
สติในวันที่ทุกคนหลงระเริงไปกับความเจริญรุ่งเรืองเช่นกัน เขามักจะพุดกับ
พนักงานของเขาเสมอว่า “อย่าคิดว่าตัวเองฉลาดขึ้น 30% เวลาที่ราคาหุ้นเพิ่ม
ขึ้น 30% เพราะคุณจะรู้สึกโง่ลงอีก 30% เวลาราคามันตก” เขายังพูดอีกว่า
“ความแตกต่างข้อหนึ่งระหว่างผู้ก่อตั้ง/เจ้าของกิจการกับผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ก็คือ ผู้ก่อตั้ง/เจ้าของกิจการจะดึงดันยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัทและจะเก็บ
รายละเอียดทุกอย่าง เคล็ดลับในการเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือ การรู้ว่าตอนไหนควร
จะดื้อดึงดัน และตอนไหนควรจะยืดหยุ่น เคล็ดลับสำหรับผมก็คือ การต้องดื้อ
หัวชนฝาในสิ่งที่ยิ่งใหญ่”

41

42

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

แต่ถึงกระนั้นเบโซส์ก็ไม่ใช่นักธุรกิจแบบแบรนสัน เขาเคยพูดหลายครั้งว่า เขา
ไม่เคยอยากจะออกไปตั้งบริษัทใหม่ แต่เขามีความสนใจอย่างอื่นๆ อีกหลาย
อย่าง และหนึ่งในนั้นก็คือการท่องอวกาศ ซึ่งพูดได้ว่าเป็นงานอดิเรกที่สุดยอด
ของคนรวยสมัยนี้ไปแล้ว ในปี 2005 เขาประกาศให้การสนับสนุน Blue Origin 

ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งนักท่องเที่ยวมีเงินไปเที่ยวในอวกาศ การขายหุ้นแอมะซอน 

2 ล้านหุ้นในปี 2010 (ทำให้เขาเหลือหุ้นอีก 92 ล้านหุ้น) ทำให้คนคาดกันว่า
เขาอาจจะช่วยเร่งกิจกรรมด้านนี้ ถึงแม้จะเป็นแค่งานอดิเรก แต่ถ้ามีเบโซส์
อยู่เบื้องหลังแล้วละก็ พวกเราก็ควรจับตาไว้ให้ดี

เชิงอรรถท้ายบท
1 บริษัทการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีในสหรัฐฯ

บทที่ 5
คู่หูกูเกิล : เซอร์เกย์ บริน
และ แลร์รี เพจ
(Sergey Brin
and Larry Page)

ส่

วนหนึ่งเราต้องขอขอบคุณบทความบทหนึ่งในนิตยสาร Playboy ฉบับ
เดือนกันยายน 2004 ที่ทำให้โลกได้รู้จักเซอร์เกย์ บริน และแลร์รี เพจ
ในนาม “The Google guys” หรือ “หนุม่ ๆ กูเกิล” (“The Google guys– America’s
newest billionaires”) และถึงแม้ว่าฉายาน่ารักน่าหยิกนี้อาจฟังดูธรรมดาไปหน่อย
เมื ่ อ เรากำลั ง พู ด ถึ ง เจ้ า ของธุ ร กิ จ ที ่ จ ั ด ได้ ว ่ า ร่ ำ รวยและมี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ วงการ
เทคโนโลยีมากที่สุดในโลก แต่พวกเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆ พาดหัวของบทความ
ในหนังสือ Playboy นั่นก็แค่คิดคำให้เราไว้เรียกสองหนุ่มนี้ได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเอง 

บรินและเพจเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเสิร์ชเอ็นจิน (search engine) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ร้อนแรงที่สุด และบางคนถึงกับยกย่องว่าเป็น
แบรนด์ที่มีค่ามากที่สุดด้วย ปัจจุบันบรินดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายเทคโนโลยี
และเพจดำรงตำแหน่งประธานบริหาร ทั้งคู่เป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ส่วน
อีริก ชมิดท์ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบริหารในปี 2001 ก็ดำรงตำแหน่ง
มาจนถึงต้นปี 2011 

44

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

เพจเกิดในมิชิแกนและเรียนหนังสือที่นั่นมาตลอดก่อนไปเรียนต่อปริญญาเอก
ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในแคลิฟอร์เนีย ส่วนบรินเกิดในประเทศรัสเซีย พ่อแม่
ของเขาอพยพมาสหรัฐฯในปี 1979 บรินจบมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ก่อนย้ายไป
เรียนต่อปริญญาเอกที่สแตนฟอร์ดด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทั้งสองคน
กลายเป็นเพื่อนกัน หลังจากนั้นในปี 1996 พวกเขาก็เริ่มทำเสิร์ชเอ็นจินด้วยกัน
ซึ่งตอนนั้นถูกเรียกว่า Backrub ในปี 1997 พวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเป็น
Google ซึ่งดัดแปลงมาจากศัพท์คณิตศาสตร์ googol (หมายถึงเลขหนึ่งตามด้วย
ศูนย์อีกร้อยตัว) เพื่อสื่อนัยถึงข้อมูลปริมาณมหาศาลที่มีอยู่ในโลกออนไลน์
ตามแบบฉบับซิลิคอนแวลเลย์ขนานแท้ ทั้งคู่จัดแจงโน้มน้าวแอนดี เบ็คโทลไชม์
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Sun ให้ช่วยลงขัน 100,000 เหรียญ พวกเขาตั้งออฟฟิศขึ้นใน
โรงรถเช่าแห่งหนึ่ง และเปิดเป็นบริษัท Google Technology Inc. ชื่อโดเมน
google.com ได้ ร ั บ การจดทะเบี ย นในเดื อ นกั น ยายน 1997 และบริ ษ ั ท ก็
จดทะเบียนในอีกหนึ่งปีต่อมา ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็จ้างพนักงานคนแรก
คือ เครก ซิลเวอร์สไตน์ ผู้ซึ่งปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย
เทคโนโลยีอยู่ ในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งกับ The Times (ลอนดอน) ซิลเวอร์สไตน์
บอกว่า “ผมเคยนึกว่าอย่างบริษัทเราก็คงจะมีพนักงานแค่ 80-100 คน” ตอนนี้
กูเกิลมีพนักงานกว่า 20,000 คนแล้ว เพียงแค่สิ้นปีแรกหลังจากเปิดบริษัท กูเกิล
ก็ได้รับยกย่องจากนิตยสาร PC World ว่าเป็นเสิร์ชเอ็นจินที่ดีที่สุด นี่เป็นเพียง
จุดเริ่มต้นของความรุ่งโรจน์เท่านั้น จากบริษัทที่แทบจะไม่มีใครเคยได้ยินชื่อ
กลายเป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลกภายในเวลาไม่ถึงสิบปี
คำถามคือ คูห่ กู เู กิลทำอะไรทีต่ า่ งจากคนอืน่ ? พวกเขาไม่ใช่คนแรกทีท่ ำเสิรช์ เอ็นจิน
อันที่จริงถ้าคุณมองย้อนกลับไปยังประวัติศาสตร์ของเสิร์ชเอ็นจิน (ทั้ง Excite,
Ask Jeeves, Lycos – ซึ่งตอนนี้ทั้งหมดเป็นเหมือนแค่วิญญาณซีดๆ เมื่อเทียบกับ
ยุคที่เคยรุ่งเรืองกว่านี้) กูเกิลถือว่ามาช้ากว่าชาวบ้านมาก แต่สิ่งที่กูเกิลเสนอให้
แก่ผู้ใช้นั้นแตกต่างจากเสิร์ชเอ็นจินอื่นๆ ในหลายๆ ด้าน ประการแรกคือ มีวิธี

คู่หูกูเกิล : เซอร์เกย์ บริน และ แลร์รี เพจ

จัดอันดับหน้าเว็บไซต์ไม่เหมือนใคร เสิร์ชเอ็นจินอื่นๆ จะจัดอันดับหน้าเว็บตาม
จำนวนครั ้ ง ที ่ ค ำที ่ ถู ก ค้ น หาปรากฏอยู ่ ใ นหน้ า เว็ บ นั ้ น ๆ กู เ กิ ล เห็ น ว่ า หน้ า
เว็บที่สำคัญๆ มักถูกเชื่อมไว้กับหน้าเว็บอื่นๆ และระบบอัลกอริทึม Pagerank
วิเคราะห์ข้อมูลนี้ ว่ากันว่าด้วยวิธีนี้ผลการค้นหาที่ได้จะสอดคล้องมากกว่ากับวิธี
ที่ผู้คนให้ความสำคัญแก่หน้านั้นๆ เพจเคยให้สัมภาษณ์นิตยสาร Businessweek
ไว้ในปี 2001 ว่า “จากที่เราได้พูดคุยกับประธานบริษัทเสิร์ชเอ็นจินต่างๆ ซึ่งก็
กำลังเปลี่ยนไปเป็น portals กันหมด เราก็เลยได้รู้ว่า จริงๆ แล้วไม่มีใครตั้งใจจะ
พัฒนาเสิร์ชเอ็นจินในเชิงพาณิชย์สักคน พวกเขาชอบพูดว่า ‘อ๋อ..เราไม่ได้ใส่ใจ
กับเสิร์ชเอ็นจินของเรานักหรอก’ เราก็เลยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่ ซึ่ง
ไม่มีใครสนใจจะคว้าไว้อย่างจริงจัง”
ความแตกต่างข้อที่สองคือ หน้าตาเว็บที่ดูสะอาดสะอ้าน ในยุคที่เสิร์ชเอ็นจิน
หลายตัวทำหน้าเว็บตัวเองให้ดูรกเหมือนอ่างล้างจาน กูเกิลกลับพยายามทำให้ดู
เรียบง่ายทีส่ ดุ ทำหน้าทีเ่ ป็น search box อย่างทีเ่ ป็นมาตลอด แค่คำว่า “Google”
กับพื้นหลังสีขาวเท่านั้นก็ทำให้ผู้ใช้ชื่นชอบได้แล้ว แต่แค่นั้นมันไม่ได้ทำเงินให้
บริษัท
ข้อแตกต่างของกูเกิลจากเว็บไซต์อื่นทั่วๆ ไปไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องประสบการณ์
ของผู้ใช้และเทคโนโลยีเท่านั้น ข้อแตกต่างสำคัญข้อที่สามเกิดขึ้นในปี 2000 เมื่อ
กูเกิลเริ่มขายโฆษณาโดยอิงจากการค้นหาของผู้ใช้ นี่คือโฆษณาที่มักจะปรากฏ
อยู่บนแถบด้านขวาของผลการค้นหานั่นแหละครับ และวิธีสร้างรายได้คือ การให้
บริ ษ ั ท ต่ า งๆ “ซื ้ อ ” คี ย ์ เวิ ร ์ ด เหล่ า นี ้ โดยการประมู ล และการคลิ ก ผ่ า นกู เ กิ ล
หมายความว่าบริษัทจะต้องจ่ายเงินให้แก่กูเกิลทุกครั้งที่มีคนคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์
ของบริษัทผ่านทางโฆษณาในหน้ากูเกิล นี่หมายความว่ากูเกิลต่างจากเว็บไซต์
ใหม่อื่นๆ ตรงที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำตั้งแต่ต้น กูเกิลไม่ได้ต้อง
ผลาญเงินนักลงทุนทิ้งในช่วงแรก หรือต้องพยายามมานั่งอธิบายว่าทำไมจำนวน
ผู้เข้าชมถึงสำคัญกว่ากำไร บริษัทได้ทำกำไรได้เป็นครั้งแรกในปี 2001 หรือสามปี
หลังบริษัทก่อตั้งขึ้น

45

46

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

ข้อแตกต่างสำคัญข้อสุดท้ายคือวัฒนธรรม กูเกิลถือเป็นบริษัทที่น่าทำงาน
ด้วยแห่งหนึ่ง และเป็นที่กล่าวขานถึงในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่คุณภาพโรงอาหาร
สถานดูแลเด็ก ไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความบันเทิงของพนักงาน
เช่น มีผาจำลองให้พนักงานปีนเล่น ตอนที่ผมเขียนบทความรายสัปดาห์ให้ 

The Financial Times เกี่ยวกับเรื่องสนุกๆ แปลกๆ ของชีวิตในบริษัท ผมต้อง
บังคับให้ตัวเองไม่เขียนเรื่องกูเกิลเกินหนึ่งครั้งในทุกๆ สามเดือน เพราะไม่ว่าจะ
แง่มุมไหนก็ตาม กูเกิลดูจะมีทุกอย่างเพียบพร้อม คุณจะเข้าใจว่าวัฒนธรรม
แบบนี้จะต้องมาจากผู้บริหารระดับสูงแน่นอน ตอนที่ผมสัมภาษณ์เซอร์เกย์ บริน
ในปี 2001 เขาดูเป็นผู้ชายธรรมดาๆ คนหนึ่ง ถึงแม้ความจริงแล้วเขาเป็นหนึ่ง
ในคนที ่ ฉลาดหาตั ว จั บ ยากก็ ต าม ออฟฟิ ศ เขาออกจะรกหน่ อ ยๆ มี อ ุ ป กรณ์
เล่นสกีกองไว้มุมหนึ่งของห้อง ระหว่างการสัมภาษณ์เราหมดเวลา 15 นาทีไปกับ
การคุยเรื่องเล่นสกีที่ทะเลสาบทาโฮ
บางทีการสื่อถึงหลักการประจำกูเกิลที่โดดเด่นที่สุดก็คือ ตามคำขวัญที่ว่า “อย่า
ทำตัวชั่วร้าย” (Don’t be evil) ซึ่งเพจ, บริน และชมิดท์ ได้อธิบายไว้ใน “คู่มือ
เจ้าของ” ก่อนบริษัทจะเปิดขายหุ้นให้แก่สาธารณะในปี 2004 บางส่วนอาจเป็น
เพราะต้องการลดความกังวลของพนักงานที่คิดว่าการนำบริษัทเข้าตลาดหุ้น
จะทำให้วัฒนธรรมในบริษัทเปลี่ยนไป พวกเขาอธิบายไว้ว่า ‘อย่าทำตัวชั่วร้าย
เราเชื่ออย่างยิ่งว่าในระยะยาว เราจะได้รับสิ่งที่ดีกว่า ทั้งในฐานะผู้ถือหุ้นและ
ในด้านอื่นๆ ทั้งหมด จากบริษัทที่ทำสิ่งดีๆ เพื่อโลก แม้ว่าเราจะต้องมองข้าม
ผลประโยชน์ในระยะสั้น นี่เป็นสิ่งสำคัญในวัฒนธรรมของเรา และเป็นสิ่งที่
แบ่งปันร่วมกันในบริษัท’ ต่อมาบริษัทได้นำมาเขียนใหม่เป็น “มาตรวัดความ
ชั่วร้าย” (evil scale) ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
การเสนอขายหุ้นให้แก่สาธารณะทำเงินให้บริษัท 1.67 พันล้านเหรียญ และทำให้
พนักงานหลายคนกลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน แต่ถึงแม้ว่าบริษัทจะอยู่ในตลาดหุ้น
เพจและบรินก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และยังครองอำนาจควบคุมอยู่ และหลังจาก

คู่หูกูเกิล : เซอร์เกย์ บริน และ แลร์รี เพจ

การขายหุ้นประสบความสำเร็จ กูเกิลก็ไมได้หยุดอยู่แค่ธุรกิจเสิร์ชเอ็นจินเท่านั้น
ด้วยความที่ธุรกิจหลักทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำ (ครองสองในสามส่วนของตลาด
โฆษณาออนไลน์) กูเกิลจึงสามารถดำเนินการตามแผนที่ไม่เหมือนใครได้ บริษัท
ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงเจ็ดถึงแปดปีที่ผ่านมาไปกับการออกแบบและสร้าง
สินค้าที่ยอดเยี่ยมและแปลกใหม่ และแจกให้คนใช้กันฟรีๆ 
หนึ่งในสินค้าเหล่านี้ที่เรารู้จักกันดีที่สุดคือ Gmail บริการอีเมลของกูเกิลซึ่งได้รับ
การยอมรับและความนิยมอย่างมาก (หลักๆ ก็เพราะคุณภาพของการออกแบบ
ซึ่งเป็นตัวปฏิวัติวงการเว็บเมล) จนบริษัทอย่าง Rentokil ถึงกับต้องเปลี่ยนมาใช้
ระบบของกูเกิลแทนกันเลยทีเดียว (IT Pro, 13 ตุลาคม 2009) ซึ่งก็เช่นเคย กูเกิล
เพิ่งมาทำ Gmail ทีหลังคนอื่น คู่แข่งตัวฉกาจของกูเกิลคือ Hotmail ซึ่งมีมาตั้งแต่
1996 และถูกซื้อต่อไปโดยไมโครซอฟต์ในปี 1997 อีกรายคือ Yahoo Mail ซึ่งเริ่ม
ในปี 1997 กว่า Gmail จะโผล่มาก็ปาเข้าไปปี 2004 แต่ถึงกระนั้นก็ยังเปิดตัวใน
ตลาดได้อย่างสวยงาม Hotmail มีผู้ใช้ 360 ล้านคน Yahoo 284 ล้านคน และ
Gmail 173 ล้านคน
Gmail ถูกมองว่าเจ๋งกว่าดีกว่าคู่แข่งทั้งสอง แน่นอน ถึงแม้ Hotmail จะปรับ
โฉมใหม่เกือบทั้งหมดเมื่อไม่นานมานี้ แต่ตามที่บล็อกของ New York Times
ระบุไว้ (18 พฤษภาคม 2010) เหตุผลที่ปรับก็เพื่อจะได้เหมือน Gmail มากขึ้น 

ในสหรัฐฯ Hotmail ต้องทนทุกข์กับ “ปัญหาภาพลักษณ์” ตามที่รองประธาน
ของไมโครซอฟต์ คริส โจนส์ ได้บอกไว้ คนเห็นว่าระบบของ Hotmail เต็มไปด้วย
อีเมลขยะ มีความจุในการจัดเก็บน้อย ขาดลูกเล่นหลายอย่าง พูดง่ายๆ ก็คือ
เป็นบริการอีเมลคร่ำครึโบราณแบบชาติปางก่อน “ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ Hotmail
เกิดขึ้นมาพักหนึ่งแล้ว” โจนส์พูด และอวดว่า Hotmail เป็นบริการอีเมลแรกที่
ประสบความสำเร็จอย่างสูง “ถึงจะมาช้า แต่ Gmail ก็เป็นเจ้าแรกที่มี inbox
ขนาดใหญ่ เป็นเจ้าแรกที่ใช้ระบบ IMAP1 และเพราะความเป็นเจ้าแรกในเรื่อง

47

48

28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก

พวกนี้ ทำให้มันเป็นอะไรที่เจ๋งมาก” ประโยคสุดท้ายนี้คงบอกทุกอย่างที่คุณต้อง
รู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างไมโครซอฟต์และกูเกิลได้ดีพอสมควร
Gmail อาจเป็นหนึ่งในสินค้าที่ดีที่สุดของกูเกิล แต่สินค้าใหม่ๆ ก็น่าสนใจไม่แพ้
กัน และน่าจะสร้างความกังวลให้แก่คู่แข่งได้มากกว่าด้วยซ้ำ เมื่อปี 2008 บริษัท
ปล่อยบราวเซอร์ Chrome ออกสู่ตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามและ
ตอนนี้ก็ได้ครองเกือบ 7% ของตลาด ตามหลัง Firefox ที่ครองอยู่ 25% และ
Internet Explorer 60% (Netmarketshare, 2010) ที่น่าสนใจก็คือแซงหน้า Safari
ซึ่งเป็นบราวเซอร์ของ Apple ไปแล้ว แต่ Ch